Integritetspolicy

Allmänna villkor - Integritet och skydd av personliga uppgifter på www.stubhub.se. Automatisk behandling av personliga uppgifter.

Accepterandet av dessa villkor innebär användarens uttryckliga godkännande av behandling av de uppgifter som angivits till TICKETBIS S.L. via webbplatsen www.stubhub.se.

1. Personuppgifter.

Genom registreringsprocessen på www.stubhub.se uppger Användaren TICKETBIS S.L. följande personuppgifter (hädanefter, "Personuppgifter"):

2. Automatisk behandling.

I enlighet till det som fastställts i spanska Grundlagen 15/1999, om Skydd av Personliga Uppgifter och dess föreskrifter, informerar webbplatsens ansvarige, i enlighet med bestämmelserna i art. 5 och 6, alla de användare av webbplatsen som anger eller kommer att ange personuppgifter, att dessa kommer att införas i ett automatiskt register.

3. Ändamål.

Syftet med det automatiska insamlandet och behandlingen av Personuppgifter är för upprätthållandet av den etablerade relationen i de Allmänna och Särskilda Villkoren, i förvaltningen, administrationen, tillhandahållandet, expansionen och förbättringen av Tjänster, i anpassningen av Tjänster till Användarnas behov och begär, i designen av nya och relaterade Tjänster, i uppdateringar av Tjänster, i sändandet av reklam i samband med Tjänsterna och andra produkter och tjänster som erbjuds av TICKETBIS S.L., eller genom TICKETBIS S.L., idag och framöver, i utförandet av direktmarknadsföring av de produkter och tjänster. Syftet med insamlingen av personuppgifter och automatiserad behandling inkluderar sändningen av enkätformulär, som Användaren inte är skyldig att svara.

4. Kommunikationer.

Med accepterandet av våran integritetpolicy och uppgiftsskydd, accepterar Användaren att TICKETBIS S.L. eventuellt kan kommunicera dessa Personuppgifter till övriga Företag inom Koncernen oavsett adress med samma ändamål som angetts ovan. I varje fall, garanterar TICKETBIS S.L. att upprätthålla konfidentialiteten och den säkra behandlingen av Personuppgifterna i dessa internationella överföranden. Användningen av Personuppgifterna av de utländska företagen inom TICKETBIS S.L. koncern, kommer att begränsas av de ändamål som beskrivs i detta dokument.

5. Säkerhetsåtgärder

TICKETBIS S.L. garanterar att de vidtagit de rätta säkerhetsåtgärderna i dess installationer, system och filer, samt en konfidentiell behandling av Personuppgifterna enligt tillämplig lagstiftning.

TICKETBIS S.L. garanterar därmed upprätthållandet av Personuppgifternas konfidentialitet och dess säkra behandling vid internationella överföranden. TICKETBIS S.L. kommer dock att avslöja för de lämpliga offentliga myndigheter, de personuppgifter och annan information i sin makt eller som finns tillgängligt via dess system och som krävs enligt de tillämpliga lagstiftelser för fallet.

6. Godkännande.

Genom accepterandet av dessa Villkor, uttrycker Användaren sitt godkännande av införandet av sina Personuppgifter i Personregistret och TICKETBIS S.L. automatiska behandling av dessa med syftet som beskrivits ovan.

På samma sätt, uttrycker Användaren accepterandet och godkännandet för att TICKETBIS S.L. ska kunna överlåta Personuppgifterna, och eventuellt internationellt överförande av Personuppgifterna, till en tredje part som beskrivs i punkt 4., med de ändamål som anges.

7. Användarens tillträdesrätt och rätt till upphävande, korrigering och opposition.

TICKETBIS S.L. garanterar Användarens rätt till tillträde, upphävande, korrigering, information och opposition, enligt gällande lagstiftning. I detta syfte, i enlighet till det som fastställs i spanska Grundlagen 15/1999, om Skydd av Personliga Uppgifter, kan Användaren utöva sina rättigheter genom att skicka en uttrycklig begäran, med en kopia av legitimation, på följande sätt:

På samma sätt kan Användaren upphäva sin anmälan hos någon av tjänsterna genom att klicka på avanmälanslänken som inkluderas i varje e-post som TICKETBIS S.L. skickar.

Vi använder cookies för att bättra våra webbtjänster. Genom att gå vidare samtycker du till dess användning. Läs mer om Cookiepolicy här.