Aviseringar

Ta några minuter för att läsa igenom Användarvillkor, Användarsekretessmeddelande, Säljarpolicyer, Avtal för betalningstjänster för säljare, Cookie-meddelandeoch FanProtect® Guarantee för att säkerställa att du förstår de ändringar som har gjorts och på vilket sätt de påverkar dig. Därutöver behöver du inte göra något mer. Genom att fortsätta använda StubHub och våra tjänster accepterar du de uppdaterade avtalen, meddelandena och policyerna

Uppdatera logg

24 april 2024 Vi har uppdaterat Sekretessmeddelandet, Cookiemeddelandet och Avtalet för Betalningstjänster för Säljare. Dessutom har vi integrerat innehållet i Sekretessmeddelande för mobila enheter i det huvudsakliga Sekretessmeddelandet
27 november 2023 Vi har uppdaterat Användarvillkoren, Säljpolicyerna och FanProtect® Guarantee.
25 mars 2020 Vi har uppdaterat i Användarvillkor, i Användarsekretessmeddelandet, i Sekretessmeddelande för mobila enheter, i Säljarpolicyer och i FanProtect® Guarantee.
1 oktober 2018 Vi har uppdaterat våra Användarvillkor och vårt Användarsekretessmeddelandet.
1 juli 2015 Det uppdaterade Användarvillkor och Användarsekretessmeddelandet kommer att träda i kraft för nya användare.
16 juni 2015 Våra uppdaterade Användarvillkor träder i kraft för befintliga användare.
16 juni 2015 Vårt Användarsekretessmeddelandet träder i kraft för befintliga användare. Föregående ändringsförslag till Användarsekretessmeddelandet trädde i kraft för samtliga användare 21 mars 2013.
16 juni 2015 Våra uppdaterade Användarvillkor träder i kraft för befintliga användare.
1 juni 2015 Vi har uppdaterat våra Användarvillkor och vårt Användarsekretessmeddelandet.

Viktiga ändringar i Användarvillkoren innefattar:

24 april 2024

 • Användaravtal – hädanefter, oavsett var i världen du befinner dig när du köper eller säljer biljetter på vår plattform, ingår du avtal med Ticketbis S.L.
 • Allmänna bestämmelser – det noteras härmed att StubHub International har erhållit registrering för mervärdesskatt (moms) i Konungariket Saudiarabien. 

27 november 2023

 • Användarvillkor – vi har gjort ändringar i Användarvillkor för att ta bort alla referenser till StubHub, så alla referenser av StubHub (UK) Limited och Ticketbis S.L. hänvisas till som "StubHub International", med undantag för hänvisningar som avser verksamhet i Storbritannien.
 • Ditt konto – vi har gjort ändringar i avsnitt 4.5 för att inkludera en begäran om ytterligare identifieringsdokumentation för att hantera potentiellt misstänkt beteende.
 • Avgifter och andra debiteringar – vi har gjort ändringar i avsnitt 6 för att visa att StubHub International kan införa en skuldunderhållskommission för användare med utestående saldon som inte tillhandahåller nödvändig bankinformation.
 • Köpa biljetter – vi har gjort ändringar i avsnitt 9 för att ge en omfattande förklaring av hur fel av prissättning hanteras, företagets utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller att ändra leveransmetoder och konsekvenserna av chargebacks utan giltiga skäl. Dessutom har vi vidtagit åtgärder för att öka transparensen genom att uttryckligen ange att när en beställning har gjorts anses försäljningen vara slutgiltig, och inga återbetalningar av "ångerköp" kommer att övervägas.
 • Skydd av immateriella rättigheter – vi har gjort ändringar i avsnitt 17 för att förklara hur användare kan skicka in ett Meddelande om intrång till SHI.
 • Tillämpliga lagar och tillämplig jurisdiktion – vi har gjort ändringar i avsnitt 20 för att återspegla uppdateringar i tillämplig jurisdiktion.

25 mars 2020

 • Användarvillkor –vi har gjort ändringar i Användarvillkor för att ta bort alla referenser på eBay Inc. och företag i eBay Inc.-koncernen.
 • Användarvillkor – vi har gjort ändringar i avsnitt 1 för att visa den omedelbara effekten vid offentliggörandet av de reviderade villkor, meddelanden och policyer.
 • Avtalspart – vi har gjort ändringar i avsnitt 2 för att uppdatera namnet på de relevanta StubHub-avtalsparterna.
 • Köpa biljetter – vi har gjort ändringar i avsnitt 9 för att klargöra att StubHub kommer att erbjuder återbetalning eller kredit om ett evenemang ställs in och inte ombokas.
 • Inställda eller uppskjutna evenemang eller andra evenemangsändringar – vi har gjort ändringar i avsnitt 11 för att klargöra att StubHub kommer att erbjuder återbetalning eller kredit om ett evenemang ställs in och inte ombokas.
 • – vi har gjort ändringar i avsnitt 22 för att uppdatera namnet och adressen till mottagaren av Notice of Dispute.
 • Tillvägagångssätt för att välja bort Skiljeavtalet – vi har gjort ändringar i avsnitt 22 för att uppdatera namnet och adressen till mottagaren av Meddelande om bortval.
 • Force Majeure – vi lade till avsnitt 26 för att visa genomförandet av en force majeure-bestämmelse.
 • Meddelande om intrång – vi har gjort ändringar i bilaga 1 för att uppdatera namnet, adressen och telefonnumret till mottagaren av StubHubs ombud.

1 oktober 2018

 • Globala Användarvillkor – vi har nu ett avtal för alla våra kunder globalt. Detta hjälper kunder att lista, sälja och köpa biljetter från den sida som de föredrar, oberoende av var evenemangets plats. Detta Globala Användarvillkor ersätter andra användarvillkor för våra övriga hemsidor.
 • Avtalspart – vi har gjort ändringar i avsnitt 2 för att informera om att personer som från den 1 oktober 2018 köper eller säljer biljetter till ett evenemang som arrangeras i Kanada ingår avtal med StubHub Canada Ltd.
 • Upphandlande enhet – vi har gjort ändringar i avsnitt 2 med hänsyn till det faktum att kundens upphandlande enhet kan variera beroende på platsen för evenemanget till vilket de köper eller säljer en biljett.
 • Internationella transaktioner – vi lade till avsnitt 12 för att beskriva på vilket sätt reglerna gäller för säljare och köpare av biljetter till internationella evenemang. Ett internationellt evenemang är ett evenemang som äger rum på en plats annan än platsen för hemsidan som listar biljetten.
 • Tillämpliga lagar och tillämplig behörig domstol – vi har gjort ändringar i Avsnitt 21 för att visa valet av lag och jurisdiktion för personer bosatta utanför USA.
 • Rättsliga tvister – vi har gjort ändringar i villkoren för tvistlösning i avsnitt 22.
 • Ytterligare landsspecifika villkor – vi lade till avsnitt 24 för att visa en lista över landsspecifika bestämmelser som gäller för kunder beroende på var de är bosatta.

Viktiga ändringar i Användarsekretessmeddelande innefattar:

24 april 2024

 • Användarsekretessmeddelande – vi har uppdaterat formuleringen i Sekretessmeddelandet för att ge tydliga förklaringar och förbättra      användarförståelsen i enlighet med GDPR-lagstiftningen. Detta inkluderar detaljer om vem som behandlar dina personuppgifter, de ändamål för vilka vi behandlar dem, de typer av personuppgifter som vi samlar in, varför vi använder dem, hur vi erhåller dem, dina rättigheter avseende dina personuppgifter, vem vi delar dem med och hur länge vi behåller dem.
 • Användarsekretessmeddelande – vi har infört en ny e-postadress för att kontakta StubHub International angående sekretessfrågor.
 • Användarsekretessmeddelande – vi har konsoliderat innehållet i Sekretessmeddelande för mobila enheter i det huvudsakliga Sekretessmeddelandet.

25 mars 2020

 • Användarsekretessmeddelande – vi har gjort ändringar i Användarsekretessmeddelandet för att ta bort alla referenser på globala sekretesstandarder.
 • Användarsekretessmeddelande – vi har gjort ändringar i Användarsekretessmeddelandet för att ta bort alla referenser på eBay Inc. och företag i eBay Inc.-koncernen.
 • Användarsekretessmeddelande – vi har gjort ändringar i avsnittet Kontakta oss för att uppdatera namnet och adressen till Global Privacy Office.

1 oktober 2018

 • Globala Användarsekretessmeddelande – vi har nu ett meddelande för alla våra kunder globalt.
 • Personuppgiftsansvarig för personer bosatta i Kanada – vi har gjort ändringar i personuppgiftsansvarig för personer bosatta i Kanada till StubHub Canada Ltd.
 • Personuppgiftsansvariga – vi har gjort ändringar i avsnittet Räckvidd och Samtycke för att visa en reviderad lista över personuppgiftsansvariga.
 • Social spridning – vi har gjort ändringar i avsnittet Val för att visa ytterligare alternativ för social spridning.

Viktiga ändringar i Säljarpolicyer innefattar:

24 april 2024

 • Säljarpolicyer – vi har uppdaterat språket för att anpassa det till IRS-reglerna, vilket indikerar att säljare kan vara skyldiga att tillhandahålla ett skatteregistreringsnummer för skatterapporteringsändamål.

27 november 2023

 • Säljarpolicyer – vi har gjort ändringar i säljarpolicyerna för att ta bort alla referenser till "StubHub", så alla referenser av StubHub (UK) Limited och Ticketbis S.L. hänvisas till som "StubHub International", med undantag för hänvisningar som avser verksamhet i Storbritannien.
 • Välj rätt leveransmetod för din biljettyp – vi har gjort ändringar i avsnitt 2.2. för att klargöra att StubHub International visar tillgängliga leveransmetoder under evenemangslistan, som kan variera för varje evenemang och förändras över tid. För "fysiska" biljetter väljer du ett leveransalternativ, elektronisk leverans är inte tillämplig. Försök att konvertera "fysiska" biljetter till PDF-filer eller liknande format kan leda till annullering av beställning.
 • Leverera dina biljetter i tid och som utlovat – vi har gjort ändringar i avsnitt 3.2 för att klargöra att biljetter måste skickas till köparen minst en (1) vecka före evenemanget, men om evenemangsbiljetter inte har utfärdats av arrangören inom den angivna tidsfristen måste säljarna följa StubHub International Customer Services leveransfrist för att säkerställa att köparen får biljetterna i tid.
 • Konsekvenser för avbruten försäljning, felaktiga och ogiltiga biljetter – vi har gjort ändringar i avsnitt 3.3 för att klargöra möjliga misslyckandescenarier för evenemang med biljetter: avbruten försäljning, leverans av felaktiga biljetter och försäljning av ogiltiga biljetter. Dessutom har vi uppdaterat avsnittet "Avgifter" för att beskriva konsekvenserna om det uppstår ett misslyckande med att leverera biljetter korrekt på StubHub. I sådana fall kan avgifter tillkomma, och beloppet bestäms av evenemangets plats och om en ersättningsbiljett krävs.

25 mars 2020

 • Annullerad försäljning – vi har gjort ändringar i avsnitt 3.3. för att visa ökade administrativa kostnader för den minskade försäljning av evenemang i USA och Kanada.
 • Avgift för ogiltig biljett – vi har gjort ändringar i avsnitt 3.3. för att visa ökade administrativa kostnader för ogiltiga biljetter.
 • Administrationsavgift – vi har gjort ändringar i avsnitt 3.3. för att visa minskad administrativa kostnader för underlåtenhet att lösa situationer angående annullerad försäljning och ogiltiga biljetter.

1 juni 2015

 • Globala Säljarpolicyer – vi har nu en uppsättning policyer för alla kunder globalt.
 • Annullerad försäljning – vi har gjort ändringar i avsnitt 3.3. för att visa ökade administrativa kostnader för den minskade försäljning av evenemang i Tyskland. Det säkerställer att vår policy harmonierar i Europa.
 • Få betalt för din biljettförsäljning – vi har gjort ändringar i avsnitt 5.1 för att klargöra tidpunkten för betalningar för evenemang i USA och Kanada. Detta för att tydliggöra att för vissa evenemang eller i vissa situationer, kan betalningar göras fem upp till åtta dagar efter att ett evenemanget äger rum.

Viktiga ändringar i Avtalet för betalningstjänster för Säljare

24 april 2024

 • Avtal för betalningstjänster – vi har reviderat dokumentet för att återspegla de uppdaterade villkoren för Hyperwallet.

Viktiga ändringar i Cookie-meddelandet

24 april 2024

 • Cookie-meddelande – vi har reviderat språket i Cookie-meddelandet för att ge tydliga förklaringar och förbättra användarförståelsen i enlighet med GDPR-lagstiftningen. Detta inkluderar detaljerad information om de typer av cookies vi använder, syftet med att använda cookies på vår plattform, de metoder genom vilka tredje parter använder cookies för reklam och vägledning för att ändra och avinstallera cookies.

Viktiga ändringar i Sekretessmeddelande för mobila enheter innefattar:

24 april 2024

 • Sekretessmeddelande för mobila enheter – vi tog bort det här avsnittet och gjorde dess innehåll tillgängligt i det huvudsakliga Sekretessmeddelandet.

25 mars 2020

 • Sekretessmeddelande för mobila enheter – vi har gjort ändringar i Sekretessmeddelande för mobila enheter för att ta bort alla referenser på globala sekretesstandarder.

Viktiga ändringar i FanProtect® Guarantee innefattar:

27 november 2023

 • FanProtect® Guarantee – vi har gjort ändringar i FanProtect® Guarantee för att ta bort alla referenser till "StubHub", så alla referenser av StubHub (UK) Limited och Ticketbis S.L. hänvisas till som "StubHub International", med undantag för hänvisningar som avser verksamhet i Storbritannien.
 • Få giltiga biljetter – vi har gjort ändringar i avsnittet Få giltiga biljetter för att klargöra företagets utrymme för diskreta bedömning när det gäller att ändra leveransmetoder.
 • Andra villkor – vi har gjort ändringar i avsnittet "Andra villkor" för att klargöra situationer där FanProtect® Guarantee inte gäller.
 • Om du inte får betalt för en biljettförsäljning – vi har uppdaterat det här avsnittet för att ge en tydligare förståelse av de specifika villkoren när användaren har valt att få betalt via PayPal.
 • Missbruk av FanProtect® Guarantee – vi har uppdaterat detta avsnitt för att införa ett skydd som skyddar StubHub International från risken för falska påståenden.

25 mars 2020

 • FanProtect Guarantee – vi har gjort ändringar i FanProtect Guarantee för att visa StubHub kommer att erbjuder återbetalning eller kredit om ett evenemanget ställs in och inte ombokas.