Aviseringar

 • 25 mars 2020

  Vi har uppdaterat i Användarvillkor, i Användarsekretessmeddelandet, i Sekretessmeddelande för mobila enheter, i Säljarpolicyer och i FanProtect® Guarantee.

 • 1 oktober 2018

  Vi har uppdaterat våra Användarvillkor och vårt Användarsekretessmeddelandet.

Viktiga ändringar i Användarvillkoren innefattar:

  March 25, 2020

 • Användarvillkor – vi har gjort ändringar i Användarvillkor för att ta bort alla referenser på eBay Inc. och företag i eBay Inc.-koncernen.

 • Användarvillkor – vi har gjort ändringar i avsnitt 1 för att visa den omedelbara effekten vid offentliggörandet av de reviderade villkor, meddelanden och policyer.

 • Avtalspart – vi har gjort ändringar i avsnitt 2 för att uppdatera namnet på de relevanta StubHub-avtalsparterna.

 • Köpa biljetter – vi har gjort ändringar i avsnitt 9 för att visa StubHub kommer att erbjuder återbetalning eller kredit om ett evenemanget ställs in och inte ombokas.

 • Inställda eller uppskjutna evenemang eller andra evenemangsändringar – vi har gjort ändringar i avsnitt 11 för att visa StubHub kommer att erbjuder återbetalning eller kredit om ett evenemanget ställs in och inte ombokas.

 • Skiljedomsförfarande – vi har gjort ändringar i avsnitt 22 för att uppdatera namnet och adressen till mottagaren av Notice of Dispute.

 • Tillvägagångssätt för att välja bort Skiljeavtalet – vi har gjort ändringar i avsnitt 22 för att uppdatera namnet och adressen till mottagaren av Meddelande om bortval.

 • Force Majeure – vi lade till avsnitt 26 för att visa genomförandet av en force majeure-bestämmelse.

 • Meddelande om intrång – vi har gjort ändringar i bilaga 1 för att uppdatera namnet, adressen och telefonnumret till mottagaren av StubHubs ombud.

 • 1 oktober 2018

 • Globala Användarvillkor – vi har nu ett avtal för alla våra kunder globalt. Detta hjälper kunder att lista, sälja och köpa biljetter från den sida som de föredrar, oberoende av var evenemangets plats. Detta Globala Användarvillkor ersätter andra användarvillkor för våra övriga hemsidor.

 • Avtalspart – vi har gjort ändringar i avsnitt 2 för att informera om att personer som från den 1 oktober 2018 köper eller säljer biljetter till ett evenemang som arrangeras i Kanada ingår avtal med StubHub Canada Ltd.

 • Upphandlande enhet – vi har gjort ändringar i avsnitt 2 med hänsyn till det faktum att kundens upphandlande enhet kan variera beroende på platsen för evenemanget till vilket de köper eller säljer en biljett.

 • Internationella transaktioner – vi lade till avsnitt 12 för att beskriva på vilket sätt reglerna gäller för säljare och köpare av biljetter till internationella evenemang. Ett internationellt evenemang är ett evenemang som äger rum på en plats annan än platsen för hemsidan som listar biljetten.

 • Tillämpliga lagar och tillämplig behörig domstol – vi har gjort ändringar i Avsnitt 21 för att visa valet av lag och jurisdiktion för personer bosatta utanför USA.

 • Rättsliga tvister – vi har gjort ändringar i villkoren för tvistlösning i avsnitt 22.

 • Ytterligare landsspecifika villkor – vi lade till avsnitt 24 för att visa en lista över landsspecifika bestämmelser som gäller för kunder beroende på var de är bosatta.

Viktiga ändringar i Användarsekretessmeddelande innefattar:

  March 25, 2020

 • Användarsekretessmeddelande – vi har gjort ändringar i Användarsekretessmeddelandet för att ta bort alla referenser på globala sekretesstandarder.

 • Användarsekretessmeddelande – vi har gjort ändringar i Användarsekretessmeddelandet för att ta bort alla referenser på eBay Inc. och företag i eBay Inc.-koncernen.

 • Användarsekretessmeddelande – vi har gjort ändringar i avsnittet Kontakta oss för att uppdatera namnet och adressen till Global Privacy Office.

 • 1 oktober 2018

 • Globala Användarsekretessmeddelande – vi har nu ett meddelande för alla våra kunder globalt.

 • Personuppgiftsansvarig för personer bosatta i Kanada – vi har gjort ändringar i personuppgiftsansvarig för personer bosatta i Kanada till StubHub Canada Ltd.

 • Personuppgiftsansvariga – vi har gjort ändringar i avsnittet Räckvidd och Samtycke för att visa en reviderad lista över personuppgiftsansvariga.

 • Social spridning – vi har gjort ändringar i avsnittet Val för att visa ytterligare alternativ för social spridning.

Viktiga ändringar i Sekretessmeddelande för mobila enheter innefattar:

  March 25, 2020

 • Sekretessmeddelande för mobila enheter – vi har gjort ändringar i Sekretessmeddelande för mobila enheter för att ta bort alla referenser på globala sekretesstandarder.

Viktiga ändringar i FanProtect® Guarantee innefattar:

  March 25, 2020

 • FanProtect Guarantee – vi har gjort ändringar i FanProtect Guarantee för att visa StubHub kommer att erbjuder återbetalning eller kredit om ett evenemanget ställs in och inte ombokas.

Viktiga ändringar i Säljarpolicyer innefattar:

  March 25, 2020

 • Annullerad försäljning – vi har gjort ändringar i avsnitt 3.3. för att visa ökade administrativa kostnader för den minskade försäljning av evenemang i USA och Kanada.

 • Avgift för ogiltig biljett – vi har gjort ändringar i avsnitt 3.3. för att visa ökade administrativa kostnader för ogiltiga biljetter.

 • Administrationsavgift – vi har gjort ändringar i avsnitt 3.3. för att visa minskad administrativa kostnader för underlåtenhet att lösa situationer angående annullerad försäljning och ogiltiga biljetter.

 • 1 juni 2015

 • Globala Säljarpolicyer – vi har nu en uppsättning policyer för alla kunder globalt.

 • Annullerad försäljning – vi har gjort ändringar i avsnitt 3.3. för att visa ökade administrativa kostnader för den minskade försäljning av evenemang i Tyskland. Det säkerställer att vår policy harmonierar i Europa.

 • Få betalt för din biljettförsäljning – vi har gjort ändringar i avsnitt 5.1 för att klargöra tidpunkten för betalningar för evenemang i USA och Kanada. Detta för att tydliggöra att för vissa evenemang eller i vissa situationer, kan betalningar göras fem upp till åtta dagar efter att ett evenemanget äger rum.

Ta några minuter till att läsa igenom Användarvillkor, Användarsekretessmeddelande, Sekretessmeddelande för mobila enheter, Säljarpolicyer och FanProtect Guarantee för att säkerställa att du förstår de ändringar som har gjorts och på vilket sätt de påverkar dig. Därutöver behöver du inte göra något mer. Genom att fortsätta använda StubHub och våra tjänster accepterar du de uppdaterade avtalen, meddelandena och policyerna.

 • March 25, 2020

  Det uppdaterade Användarvillkor, Användarsekretessmeddelandet, Sekretessmeddelande för mobila enheter, Säljarpolicyer och FanProtect® Guarantee träder i kraft för samtliga användare.

 • 1 juli 2015

  Det uppdaterade Användarvillkor och Användarsekretessmeddelandet kommer att träda i kraft för nya användare.

 • 16 juni 2015

  Våra uppdaterade Användarvillkor träder i kraft för befintliga användare.

 • June 16, 2015

  Vårt Användarsekretessmeddelandet träder i kraft för befintliga användare. Föregående ändringsförslag till Användarsekretessmeddelandet trädde i kraft för samtliga användare 21 mars 2013.

 • June 16, 2015

  Våra uppdaterade Användarvillkor träder i kraft för befintliga användare.

 • 1 juni 2015

  Vi har uppdaterat våra Användarvillkor och vårt Användarsekretessmeddelandet.