6. Annat som du inte har rätt att göra


6.1. Felaktig användning av köparens kontaktinformation eller StubHub Internationals Webbplats och tjänster


Vi tillhandahåller dig köparens kontaktinformation så att du kan skicka biljetter till köparen. Du får inte använda denna information för att kontakta köparen för andra ändamål än att leverera biljetterna du har sålt. Du får inte heller påstå för köparen att du har koppling till eller representerar StubHub International.


Du får inte använda StubHub Internationals Webbplats eller tjänster för att

 • kontakta andra StubHub-användare

 • be andra StubHub-användare kontakta dig

 • köpa, sälja eller leverera biljetter utanför StubHub International


6.2. Placera inte ytterligare artiklar i kuvertet (till exempel din kontaktinformation eller marknadsföringsmaterial till ditt företag)


Det kan vara frestande och verka harmlöst att skicka med material i UPS-kuvertet (eller annan oberoende speditör) när du skickar biljetterna till köparen, men detta strider mot våra Säljarpolicyer. Exempel på marknadsföringsrelaterad eller kommersiell information som du inte får skicka med i leveranser:


 • Med undantag för marknadsföringsmaterial från StubHub International och broschyrer som vi skickar till dig för detta specifika ändamål får du inte placera ytterligare artiklar i kuvertet (som din kontaktinformation, marknadsföringsmaterial och annat)

 • Kataloger

 • visitkort

 • bokmärken

 • Kuponger

 • flygblad

 • anbud

 • annat marknadsförings- eller reklammaterial

 • lappar med din kontaktinformation


7. Vad som händer om du bryter mot reglerna


När du bryter mot dessa Säljarpolicyer kan du komma att omfattas av åtgärder som kan inkludera en eller flera av följande:

 • avgifter enligt avsnitt 3 ovan (Regler för hur du skickar biljetterna till köpare), inklusive kostnader för ersättningsbiljetter, ny utskrift, ytterligare leveranskostnader, administrationsavgifter och återbetalning till köparen

 • varning

 • borttagning av dina annonseringar

 • annullering av beställningar

 • begränsningar av dina köp- och säljrättigheter

 • kvarhållande av betalningar

 • tillfällig eller permanent avstängning av konto

 • övriga åtgärder enligt paragraf 19 i Användarvillkoren

Kom ihåg att du ansvarar för att läsa StubHub Internationals Användarvillkor och alla StubHubs policyer (inklusive dessa Säljarpolicyer) för fullständig information.


8. Ytterligare landsspecifika villkor


För evenemang som endast annonseras på Webbplatsen stubhub.co.uk:


Utöver biljetterna som definieras i avsnitt 1 ovan (Några av de saker du inte har rätt att annonsera) är det inte tillåtet att annonsera följande typer av biljetter för försäljning:


 • biljetter till namngivna footballmatcher:Du får inte annonsera biljetter till en namngiven footballmatch (”designated football match”) enligt avsnitt 166 i Criminal Justice and Public Order Act 1994, per definitionen i Ticket Touting (Designation of Football Matches) Order 2007 (http://www.opsi.gov.uk/SI/si2007/20070790.htm). Detta inkluderar (i) matcher mellan två eller flera lag som är medlemmar i Premier League (med undantag för lag som samarbetar med StubHub International eller på annat sätt har gett StubHub International tillstånd att annonsera deras matcher), Football League, Football Conference eller League of Wales, (ii) matcher i England och Wales där ett utländskt lag eller en utländsk klubb utanför England och Wales kommer att spela, (iii) matcher utanför England och Wales där ett nationellt lag som representerar England eller Wales kommer att spela, (iv) alla matcher i UEFA Champions League och (v) FIFA World Cup Tournaments och UEFA European Championships.
 • Biljetter till gratisevenemang: Säljare har inte rätt att sälja biljetter till evenemang där alla biljetter är gratis för allmänheten.

Evenemang i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet:


 • Utöver annonseringskraven i avsnitt 2 ovan (Regler för att annonsera biljetter) måste du också inkludera ursprungspriset när du annonserar din biljett. Ursprungspriset är det pris som är utskrivet på biljetten, exklusive service- och leveransavgifter.

9. Kontakta oss


9.1. Kundtjänst


 • Om evenemanget äger rum i Storbritannien hittar du anvisningar här om hur du kontaktar oss.

 • Om evenemanget äger rum i Schweiz, Tyskland eller Österrike hittar du anvisningar här om hur du kontaktar oss.

 • Om evenemanget äger rum i Frankrike hittar du anvisningar här om hur du kontaktar oss.

2. För de försäljningstransaktioner som äger rum den 1 juli 2021 eller senare för evenemang i EU eller Storbritannien, se Hyperwallets villkor och sekretesspolicy som återges nedan:


Hyperwallets villkor och sekretesspolicyDessa villkor träder i kraft den 1 januari 2021. Se avsnitt 1.2.4 för mer information om hur ändringar kan göras. Genom att registrera din betalningsportal godkänner du att följa dessa villkor.


1. Inledning


1. Hyperwallet och du


1.1.1. Hyperwallet är en PayPal-tjänst. Vi tillhandahåller betaltjänster och relaterad funktionalitet och teknik med hjälp av en global utbetalningsplattform och ett nätverk av finansiella partners för att leverera en rad betalningslösningar till Hyperwallets affärskunder (“betalare”) (“tjänsterna”) som vill göra betalningar till sina utsedda betalningsmottagare, som dig (en “betalningsmottagare”).


1.1.2. Hyperwallet driver och tillhandahåller tjänsterna genom lokala anknutna bolag, inklusive medlemmar i PayPal-koncernen (”anknutna bolag”) runt om i världen. Tillsammans med sina respektive överordnade bolag, dotterbolag och anknutna bolag, dessa anknutna bolag benämns individuellt och kollektivt i dessa villkor som ”Hyperwallet”. Anknutna bolag kan registreras och licensieras i olika jurisdiktioner hos relevanta tillsynsmyndigheter enligt avsnittet ”Licenser och klagomål” på webbplatsen. De anknutna bolag som anges i schemat för anknutna bolag och styrande lag tillhandahåller också tjänster till betalare.


1.1.3. Hyperwallet har skapat en teknikportal som kan nås via en webbplats, applikationsprogrammeringsgränssnitt/API, inbäddad i eller integrerad med din betalares egna plattform eller system eller annan metod, och kan vara märkt med din betalares varumärke eller märkt tillsammans med Hyperwallet-varumärket (“betalningsportalen”). Betalningsportalen är gränssnittet som kan underlätta vissa betalningar som du kommer att få från betalaren (“utbetalningarna” eller en “utbetalning”). Utbetalningsfunktioner finns i flera valutor och kan implementeras med en mängd olika metoder. Du kan kanske ta emot utbetalningar från och enligt din betalares instruktioner via en av flera metoder, var och en som bestämts av din betalare, såsom (men inte begränsat till) en överföring till ditt bankkonto, ladda till ett förbetalt kort som utfärdats till dig av en tredjepartsutfärdare (“Hyperwallet-kort”), ladda till ett elektroniskt presentkort med slutet system, ladda till ditt befintliga betalkort, check, kontantupphämtning på insamlingsplatser som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer av penningöverföring (t.ex. Western Union), och andra betalningsmetoder (en "utbetalningsmetod” eller fiera “utbetalningsmetoder”), alla som stöds och tidvis görs tillgängliga. Vissa utbetalningsmetoder kan kräva åtkomst till betalningsportalen. Utbetalningarna kan innefatta penningöverföring och/eller utfärdande av lagrat värde. Utbetalningarna levereras via de anknutna bolagen och ett nätverk av banker och finansiella tjänsteleverantörer (”nätverkspartners”). Utbetalningarna omfattas av ytterligare villkor som anges i utbetalningsschemat.


1.1.4. Bland utbetalningsmetoderna måste betalningsmottagare inom EES eller Storbritannien ingå avtal med oss direkt för att använda betalningsbehandlingstjänsterna (som definieras nedan) på betalarens marknadsplattform. Villkor som gäller för dessa betalningsbehandlingstjänster visas i avsnitt 11 i utbetalningsschemat.


1.1.5. Avgifter för tjänster


1.1.5.1. DIN ANVÄNDNING AV BETALNINGSPORTALEN KAN VARA FÖREMÅL FÖR AVGIFTER, ENLIGT VAD SOM FASTSTÄLLS AV DIN BETALARE. DESSA AVGIFTER KAN INKLUDERA ÅTERKOMMANDE MÅNATLIGA AVGIFTER, ÅRLIGA AVGIFTER OCH/ELLER AVGIFTER FÖR INAKTIVITET. För att se schemat för avgifter som gäller för din användning av betalningsportalen klickar du på ”Avgifter” som visas under avsnittet ”Resurser” i rubrikmenyn på betalningsportalens startskärm. Eller så kan du klicka på ”Avgifter” längst ner på startskärmen (”avgiftsschemat”). Avgifter debiteras endast där det tillåts av tillämplig lagstiftning.


1.1.5.2. GENOM ATT ACCEPTERA DESSA VILLKOR GODKÄNNER DU ATT DU BETALAR DE AVGIFTER SOM INGÅR I AVGIFTSSCHEMAT. Du samtycker vidare till att Hyperwallet kan samla in avgifterna automatiskt från tillgängliga medel som återspeglas i din betalningsportal eller från de belopp som du överför via utbetalningsmetoderna, i tillämpliga fall. Dessutom samtycker du till att tredje parter som underlättar utbetalningsmetoderna kan införa ytterligare avgifter för transaktioner, vilka kan dras av från tillgängliga medel som återspeglas i ditt betalningsportalsaldo, beroende på vilken typ av transaktion du genomför. Dessa avgifter visas för dig innan transaktionen slutförs. Läs avsnitt 3 för ytterligare villkor relaterade till avgifter för tjänster.


1.1.6. Förutom utbetalnings- och betalningsportalen kan Hyperwallet också komma att generera debiteringar direkt från ditt bankkonto och leverera dem till din betalare (”autogiro”). Hyperwallet genererar autogiro när det uppmanas av din betalare med förbehåll för ett skriftligt tillstånd som du har gett din betalare rätt att debitera medel från det bankkonto som är kopplat till din betalningsportal. Sådan auktorisering måste undertecknas av dig i en form som är utformad för att uppfylla de krav som ställs enligt tillämplig lag, inklusive tillämpliga regler för alla clearingnätverk genom vilka autogiro kan genomföras. Hyperwallet är strikt beroende av din betalare för instruktioner om beloppet och frekvensen för autogiro. Hyperwallet ansvarar inte för eventuella förluster, avgifter eller påföljder som du kan drabbas av genom att behandla autogiro från ditt bankkonto med ett giltigt och aktuellt tillstånd. Om inte tillämplig lag föreskriver automatiskt upphörande av auktorisationen, måste du meddela din avsikt att annullera auktorisationen genom att skicka en skriftlig annulleringsbegäran till din betalare. Om din bank avvisar autogiro på grund av otillräckliga medel, eller i samband med en tvist, kan Hyperwallet presentera autogiro-posten ytterligare två gånger. Tre autogiro-poster som returneras på grund av otillräckliga medel av din bank inom en 60-dagarsperiod kommer att upphäva ditt tillstånd automatiskt. För att bestrida autogiro måste du meddela det finansiella institutet som innehar ditt bankkonto att du tänker bestrida posten inom 60-dagarsperioden efter det datum då ditt konto debiterades. Efter meddelandet om tvisten med din bank bör du kontakta betalaren för att meddela dem om tvisten.


1.1.7. Hyperwallet kan när som helst och efter eget gottfinnande delegera utförandet av någon av tjänsterna, skyldigheterna och/eller kraven nedan till någon av dess anknutna bolag, ombud, leverantörer och entreprenörer och Hyperwallet kan lämna ut all information som krävs av dem till sådana personer för att utföra de uppgifter som delegerats till dem enligt integritetspolicyn (se avsnittet ”Integritet” på webbplatsen).


1.2. Varför dessa villkor är viktiga för dig


1.2.1. Termerna ”du”, ”din” och ”betalningsmottagare” avser användare som använder betalningsportalen för att få utbetalningar. Termerna ”Hyperwallet”, ”vi”, ”oss”, ”våra” och liknande termer hänvisar till Hyperwallet som beskrivs häri. Andra termer som inte aktiveras på annat sätt som inte definieras i huvuddelen av villkoren ska ha de betydelser som anges i definitionsschemat.


1.2.2. Din betalare har anlitat Hyperwallet för att tillhandahålla tjänsterna, för efterföljande tillhandahållande av vissa utbetalningar till dig. Genom att tillhandahålla dina uppgifter på betalningsportalen, registrera dig, när du har tillgång eller kommer åt betalningsportalen godkänner du alla villkor som finns i dessa villkor och tillhörande scheman:


(i) Utbetalningsschema


(ii) Definitionsschema


(iii) Schema för anknutna bolag och styrande lag


(iv) och de underliggande Hyperwallet-policyerna, som inkluderar:


(a) Integritetspolicy (se avsnittet ”Integritet” på webbplatsen)


(b) Policy för elektronisk signatur och kommunikation (se avsnittet ”Rättsligt” på webbplatsen) och


(c) om du får ett Hyperwallet-kort, villkor som finns i det tillhörande kortinnehavaravtalet.


1.2.3. Villkoren reglerar ditt mottagande av utbetalningar via utbetalningsmetoderna. Eftersom din betalare bestämmer vilka utbetalningsmetoder som kommer att göras tillgängliga för dig gäller inte alla villkor. Endast de villkor som gäller vissa utbetalningsmetoder som din betalare fastställer och gör tillgängliga för dig kommer att gälla. Oavsett är detta viktiga dokument som du bör läsa och överväga noggrant. Skriv ut eller spara en kopia av dessa villkor för dina register.


1.2.4. Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren när som helst genom att publicera en reviderad version i betalningsportalen. Den reviderade versionen träder i kraft när vi skickar den till betalningsportalen. Du är ansvarig för att regelbundet granska villkoren. Din fortsatta förmåga att komma åt betalningsportalen och/eller på annat sätt använda utbetalningsmetoderna eller ta emot utbetalningarna efter datumet för eventuella ändringar utgör ditt godkännande av nya eller ändrade villkor. Om du inte vill acceptera de nya eller ändrade villkoren måste du sluta komma åt betalningsportalen och sluta ta emot utbetalningarna.


1.2.5. Om det finns någon konflikt mellan scheman och andra delar av villkoren, kommer de andra delarna av villkoren att gälla med undantag för avsnitt 11 i utbetalningsschemat som ska ha företräde framför alla andra delar av scheman, och villkoren i förhållande till betalningsmottagare i EES eller Storbritannien som använder betalningsbehandlingstjänsterna på betalarens marknadsplattform.


2. Utbetalningar


2.1. Tillgång till utbetalningar


2.1.1. För att vara berättigad att använda betalningsportalen för att ta emot utbetalningar från din betalare måste du:


(i) vara minst arton (18) år eller äldre,


(ii) vara belägen i ett land som stöds av Hyperwallet,


(iii) registrera din användning av betalningsportalen genom att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt information enligt vad som uppmanas av registreringsprocessen på betalningsportalen, och


(iv) godkänna de allmänna villkoren som presenteras, antingen i betalningsportalen eller av din betalare.


2.1.2. En del av registreringen och annan identifierande information om dig kan tidvis tillhandahållas direkt till Hyperwallet från din betalare. Flera registreringar är förbjudet. Du kan endast registrera dig en gång och varje användare måste ha en separat registrering. Om vi upptäcker flera aktiva registreringar för en enskild användare förbehåller vi oss rätten att slå samman eller avsluta registreringarna och vägra att tillåta dig att få utbetalningar utan att meddela dig


2.1.3. Betalningsmottagare som är företag eller är registrerade under ett företagsnamn anses tillhandahålla all information som krävs och godkänna dessa villkor genom sin auktoriserade representant. Om du registrerar dig för ett företags räkning eller under ett företagsnamn intygar du att du är en juridisk representant för företagets betalningsmottagare och att du har rätt att tillhandahålla all information om verksamheten och acceptera dessa villkor på dess vägnar.


2.2. Restrinktioner


2.2.1. Tjänsterna som tillhandahålls till betalaren är föremål för vissa begränsningar och tillgänglighet. Alla utbetalningsmetoder kan inte göras tillgängliga för dig. Med undantag för vad som anges i dessa allmänna villkor erbjuds tjänsterna inte till betalningsmottagare, konsumenter eller allmänheten.


2.2.2. Utbetalningsmetoderna är avsedda att möjliggöra utbetalningar för affärsrelaterade och kommersiella aktiviteter i samband med ditt förhållande till din betalare och är inte avsedda för, och får inte användas för, personliga, familjerelaterade eller hushållsrelaterade ändamål. Genom att registrera dig på betalningsportalen intygar du att du bedriver en handel eller verksamhet för vinst, oavsett om du är ensam ägare eller på annat sätt och använder betalningsportalen för kommersiella ändamål som en oberoende entreprenör av betalaren, och inte för mottagandet av några löner som omfattas av löneskatt eller på annat sätt för personliga, familjerelaterade eller hushållsrelaterade ändamål. Med undantag av vad som anges i avsnitt 11 i utbetalningsschemat bekräftar du att du inte ingår en affärsrelation med oss.


2.2.3. Hyperwallet ansvarar inte för, och har inget ansvar för, någon av de produkter, tjänster eller aktiviteter för vilka du får en utbetalning via betalningsportalen eller några handlingar från någon betalare eller någon tredje part, inklusive men inte begränsat till, någon tvist om något belopp som betalats eller ska betalas till dig av sådan betalare eller på annat sätt. Ytterligare begränsningar vad gäller mottagandet av utbetalningarna anges i utbetalningsschemat.


2.3. Tredjepartstjänster


2.3.1. Du kan välja att ta emot vissa tjänster från andra tjänsteleverantörer av Hyperwallet (varje sådan tjänst benämns som en ”tredjepartstjänst,” och varje sådan enhet benämns som en ”leverantör”). Hyperwallet ansvarar inte för sådana leverantörer, tredjepartstjänster eller något material, information eller resultat som finns tillgängliga via sådana tredjepartstjänster. Tillämpliga leverantörer kan kräva att du godkänner villkor eller avtal med avseende på deras tillhandahållande Du är ensam ansvarig för, och tar på dig alla risker som följer av, ditt val och mottagande av tredjepartstjänster.


2.3.2. Om du väljer att ta emot en tredjepartstjänst godkänner du att Hyperwallet överlämnar alla nödvändiga handlingar och information om dig och din betalare till den aktuella leverantören för att en sådan leverantör ska tillhandahålla tredjepartstjänsten till dig, inklusive utan begränsning din personliga identifierbara information som begärs av sådan leverantör som du har tillhandahållit Hyperwallet i samband med detta avtal och ditt mottagande av utbetalningarna. Du är ansvarig för korrektheten i all information du tillhandahåller oss och godkänner att den lämnas ut till leverantörer. Du intygar och garanterar att du har alla rättigheter till all information som är nödvändig för att tillhandahålla information till Hyperwallet, och att Hyperwallets användning av informationen som avses nedan inte kommer att kränka några rättigheter för integritet eller andra äganderätter, eller några tillämpliga lokala, statliga eller federala lagar, förordningar, beslut eller regler.


2.3.3. Du samtycker till, genom att välja att ta emot en tredjepartstjänst och godkänna och auktorisera Hyperwallet att skicka din information till en leverantör, att du avstår från och släpper alla fordringar mot Hyperwallet som härrör från en leverantörs användning av din information. Med undantag av vad som anges i dessa villkor är Hyperwallet inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för direkt, indirekt, följaktig, särskild eller bestraffande förlust eller skada, oavsett om sådana skador är baserade på avtal, skadestånd (inklusive oaktsamhet), strikt ansvar, eller någon annan teori eller handlingsform eller om Hyperwallet visste eller borde ha känt till sannolikheten för sådana skador under några omständigheter.


2.4. Identitetsverifiering och tillstånd från tredje part


2.4.1. Du bekräftar och samtycker till att Hyperwallet när som helst, som ett villkor för att ta emot utbetalningarna och i enlighet med vår integritetspolicy (se avsnittet ”Integriet” på webbplatsen), kan be dig om information som gör att vi rimligen kan identifiera dig, kräva att du vidtar åtgärder för att bekräfta korrektheten och/eller fullständigheten hos den information du har gett oss, och/eller verifiera din information mot tredjepartsdatabaser eller på annat sätt för att tillhandahålla utbetalningarna till dig och/eller vara skyldig att utföra nödvändig screening, övervakning och utredning av dina betalningsportalsaktiviteter och för att följa gällande lagar. Information som vi kan kräva från dig kan innehålla ditt namn, adress, födelsedatum, personnummer, organisationsnummer, telefonnummer, e-postadress och annan information som gör att vi kan identifiera dig. Vi kan kräva att du tillhandahåller dokumentation, vilket kan innebära ditt pass, körkort eller annat myndighetsutfärdat dokument. Vi kan även kontakta dig om vi har ytterligare frågor. Du samtycker till att Hyperwallet förbehåller sig rätten att direkt bedöma dina avgifter relaterade till vår identitetsverifiering, screening, övervakning, utredningar och liknande aktiviteter i samband med din betalningsportal och/eller mottagande av utbetalningarna. Hyperwallet förbehåller sig rätten att avsluta, stänga av, begränsa eller neka tillgång till utbetalningarna eller betalningsportalen om vi inte kan få denna information, av någon anledning eller utan anledning, efter eget gottfinnande.


2.4.2. Du samtycker till att din information lämnas ut till leverantörer av tredjepartsverifieringstjänster, nätverkspartners, myndigheter och andra tredje parter för identitetsverifiering, för att möta krav som krävs för att övervaka penningtvätt, finansiering mot terrorism, transaktioner och rapporteringskrav för misstänkt aktivitet, eller som annars krävs för att tillhandahålla utbetalningsmetoderna till dig. Du bekräftar och auktoriserar att information om platsen för den enhet du använder för att komma åt betalningsportalen kan användas för att bedöma plats, kan erhållas när som helst när du är inloggad på betalningsportalen, och att sådan information kan användas eller lämnas ut som en del av utbetalningsmetoderna och för att fastställa din behörighet att ta emot utbetalningar. Varje tredje part som din information överförs till är skyldig att bevara din integritet och får inte använda informationen som lämnas för något annat obehörigt ändamål än att verifiera din identitet, uppfylla våra lagliga, reglerande riskkrav, tillhandahålla utbetalningsmetoder, eller som på annat sätt beskrivs häri eller i integritetspolicyn (se avsnittet ”Integritet” på webbplatsen).


2.5. Ditt ansvar


2.5.1. Du är ansvarig för att upprätthålla tillräcklig säkerhet och kontroll av alla ID-handlingar, användarnamn, lösenord, personliga identifieringsnummer (PIN) eller andra koder som du använder för att komma åt betalningsportalen eller för att ta emot utbetalningarna. Du erkänner uttryckligen och samtycker till att underlåtenhet att upprätthålla säkerheten för dessa artiklar kan leda till obehöriga transaktioner och/eller förlust för dig som Hyperwallet inte ansvarar för att ersätta dig eller på annat sätt betala dig för sådan förlust. Du godkänner att omedelbart meddela Hyperwallet om obehörig användning av din betalningsportal eller andra säkerhetsöverträdelser. Du kommer att vara ansvarig för alla överföringar av pengaförfrågningar som tas emot via din betalningsportal såvida vi inte meddelas om obehörig användning på det sätt som anges i dessa villkor. Du uppmanas att vidta lämpliga skyddsåtgärder innan du laddar ner information från betalningsportalen. Vi tar inget ansvar för skador på datorutrustning eller annan egendom som kan uppstå till följd av användning av betalningsportalen eller nedladdning av något från betalningsportalen.


2.5.2. Trots ovanstående är du ansvarig för alla aktiviteter, handlingar eller försummelser som inträffar i förhållande till din betalningsportal, inklusive korrektheten i den information som överförs via din betalningsportal. Du ansvarar för din internetanslutning eller annan metod som du använder för att ansluta till betalningsportalen. Du intygar att ditt e-postkonto och all information som skickas till och från ditt e-postkonto är säker och att ingen har tillgång till ditt e-postkonto förutom dig. Du erkänner också att beviljande av tillstånd till en tredje part att vidta specifika åtgärder för din räkning inte befriar dig från ditt ansvar enligt detta avtal. Vidare bekräftar du och samtycker till att du inte kommer att hålla Hyperwallet ansvarig för, och kommer att försvara och ersätta Hyperwallet från, allt ansvar som härrör från den tredje parts handlingar eller passivitet i samband med alla behörigheter du ger.


2.5.3. Med förbehåll för avsnitt 7.5 får du, trots dessa villkor, inte överlåta eller överföra din rätt att använda betalningsportalen till en tredje part eller på annat sätt bevilja någon tredje part ett juridiskt eller rättvist intresse i samband med betalningsportalen.


2.5.4. Du samtycker till att du inte får använda och inte kommer att använda betalningsportalen:


(i) För något syfte som är olagligt, bedrägligt, vilseledande, orättvist, missvisande, oärligt eller på något sätt relaterat till olagliga, oetiska eller moraliskt tvivelaktiga aktiviteter eller som direkt eller indirekt är relaterat till det föregående.


Om du är lokaliserad, bosatt, arbetar eller bedriver verksamhet i något land som är begränsat av något av följande, som Hyperwallet kan uppdatera från tid till annan utan föregående meddelande till dig: Special Economic Measures Act (Kanada), United Nations Act (Kanada), Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials Act (Kanada), Office of Financial Sanctions Implementation, HM Treasury (Storbritannien), US Office of Foreign Assets Controls (”OFAC”) Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, eller US Department of State's Designated Foreign Terrorist Organizations List, i tillämpliga fall och i tillämpliga fall, kan tidvis ändras, eller (ii) någon tillämplig sanktion, direktiv eller annan åtgärd av Foreign Affairs and International Trade Canada, OFSI, OFAC eller FN eller någon annan kanadensisk, amerikansk, australisk eller europeisk myndighet angående terrorism eller penningtvätt.


(iii) För olagliga ändamål, inklusive men inte begränsat till, bedrägeri och penningtvätt. Vi kommer att rapportera alla misstänkta aktiviteter till relevant brottsbekämpande myndighet.


(iv) För något försök att missbruka, utnyttja eller kringgå någon lag eller reglering.


(v) På något sätt som försöker manipulera, hacka, modifiera, sätta dit, ”deep link” eller på annat sätt kringgå eller försöka kringgå säkerhet, funktionalitet, ingångspunkter eller andra funktioner i tjänsten eller betalningsportalen.


(vi) Direkt eller indirekt, antingen separat eller som en del av en annan tjänst, försöka omdirigera utbetalningarna.


(vii) För användning som är förbjuden enligt PayPals policy för godtagbar användning, i tillämpliga fall, och som tidvis kan uppdateras.


(viii) För alla syften som Hyperwallet förbjuder enligt eget gottfinnande eller som på annat sätt förbjuds av villkoren.


3. Andra associerade avgifter


3.1. Förutom de avgifter som visas i avgiftsschemat är du vidare ansvarig för:


(i) Bankhanteringsavgifter, valutaväxlingsavgifter eller avgifter för mellanhänder som kan debiteras av tredje part, såsom din egen bank eller betalningsleverantör som inte är associerad med oss.


(ii) Avgifter som uppkommit av Hyperwallet relaterade till en utbetalning som avvisats på grund av fel eller utelämnanden i utbetalningsmetodens uppgifter som du tillhandahåller.


(iii) Avgifter och/eller skatter relaterade till betalningsportalen som följd av tillämplig lag, inklusive försäljnings- och användningsskatter, mervärdesskatter (”moms”), varor och tjänster (”GST”).


(iv) Avgifter som tas ut av internetoperatörer och mobiloperatörer som du använder för att komma åt betalningsportalen eller använda tjänsterna via dator eller mobil enhet.


3.2. Ändringar av avgifter


Vi förbehåller oss rätten att ändra avgifter som visas i avgiftsschemat på din betalares uppmaning eller på annat sätt efter eget gottfinnande. Vi kommer att publicera uppdaterade avgifter i betalningsportalen. Avgifterna träder i kraft omedelbart såvida inte annat anges eller annat återfinns i dessa villkor. Om du har en fråga om några avgifter, inklusive eventuell tvist som rör någon avgift som betalas eller ska betalas av dig för utbetalningsmetoderna, bör du kontakta din betalare direkt eller rikta dessa förfrågningar till Hyperwallet genom att kontakta oss.


3.3. Avgiftsvaluta


Alla avgifter baseras på den valuta som din betalare fastställt. Om du faktureras i en annan valuta än din betalares, eller om du begär en utbetalning i en annan valuta än en valuta i ditt betalningsportalssaldo kan en valutaavgift och/eller ränta tillkomma.


3.4. Avgifter för Hyperwallet-kort


Avgifter som är kopplade till ett Hyperwallet-kort fastställs av kortutfärdaren och beskrivs i utfärdarens kortinnehavaravtal. Kortinnehavaravtalet kommer att medfölja kortet när kortet skickas till dig. En kopia av kortinnehavaravtalet finns tillgänglig på avgiftssidan i betalningsportalen.


4. Innehåll i betalningsportalen


4.1. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter


Betalningsportalen innehåller upphovsrättsskyddat material, varumärken och annan skyddad och konfidentiell information om Hyperwallet och andra (”skyddat material”), som kan innehålla, men inte begränsas till, text, dokument, information, data, artiklar, bilder, fotografier, grafik, programvara, applikationer, videoinspelningar, ljudinspelningar, ljud, mönster, funktioner och annat material (benämns tillsammans med det skyddade materialet som ”innehåll”). Allt skyddat material ägs av Hyperwallet, dess licensgivare och olika tredje parter och skyddas av tillämpliga immateriella rättigheter inklusive upphovsrätt, patent och varumärkeslagstiftning och avtal. Du samtycker till att inte modifiera, publicera, kopiera, sända, registrera eller göra fordringar på äganderätt till, delta i överföringen eller försäljningen av, skapa derivat av eller på något sätt helt eller delvis utnyttja något äganderätt, förutom att kopiera det som inträffar i det vanliga läget för att surfa på Internet och personliga kopior av Pay Portal-information som du skapar för ditt personliga bruk inklusive för dina egna register. Du samtycker till att respektera alla upphovsrätts-, varumärkes-, patent- och andra äganderättigheter som finns i något skyddat material i betalningsportalen. De enda rättigheter som du kan ha på skyddat material utanför villkoren är de som skriftligen beviljas av Hyperwallet eller andra ägare som har rätt till det skyddade materialet.


4.2. Länkar och innehåll


4.2.1. Länkarna som ingår i betalningsportalen kan få dig att lämna betalningsportalen för att få tillgång till andra webbplatser, inklusive de som är relaterade till tjänster från tredje parter (”länkade webbplatser”). De länkade webbplatserna är inte under kontroll av Hyperwallet och vi ansvarar inte för innehållet på någon länkad webbplats, de tjänster som tillhandahålls på någon länkad webbplats, någon länk som finns på en länkad webbplats eller några ändringar eller uppdateringar av sådana webbplatser om inte annat anges på sådana webbplatser. Vi tillhandahåller endast dessa länkar till dig som en bekvämlighet. Vi kan ändra, lägga till eller ta bort länkar på betalningsportalen efter vårt eget gottfinnande. Inkluderingen av någon länk till några länkade webbplatser i vår betalningsportal eller någon länk på en tredjepartswebbplats till vår betalningsportal återspeglar inte ett godkännande från oss och speglar inte nödvändigtvis någon koppling till deras operatörer. När du öppnar länkade webbplatser gör du det på egen risk.


4.2.2. Innehållet är endast avsett för informationsändamål. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att säkerställa deras kvalitet och korrekthet kan det finnas fel, och den information som tillhandahålls kanske inte är fullständig, aktuell eller tillämplig för din specifika situation. Vi tar inget ansvar för fel eller utelämnanden. Du är ansvarig för att utvärdera korrektheten, fullständigheten och användbarheten av alla åsikter, råd eller annat innehåll som finns tillgängligt via betalningsportalen eller erhålls från en länkad webbplats.


4.3. Inget stöd


Inget stöd eller godkännande av någon tredje part eller deras råd, åsikter, information, produkter eller tjänster uttrycks eller antyds av betalningsportalen eller utbetalningsmetoderna, inklusive, utan begränsning, något stöd eller godkännande av någon betalare eller annan tredje part.


5. Ansvarsskyldighet


5.1. Ansvarsfriskrivningar


5.1.1. Användningen av betalningsportalen och mottagandet av utbetalningarna sker på egen risk. Betalningsportalen och all relaterad information, innehåll och/eller material tillhandahålls på ”befintligt skick”-basis utan garantier av något slag. Hyperwallet avsäger sig härmed alla garantier, antingen uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsade till: Garantier om äganderätt eller underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, avbrott, och de som härrör från författningar eller på annat sätt från lagar eller från en affär eller handel, andra än de garantier som åläggs och inte kan uteslutas, begränsas eller modifieras enligt de lagar som är tillämpliga för detta avtal. Ansvarsfriskrivningen från garantier och ansvarsbegränsningarna gäller i den maximala omfattning som tillåts enligt tillämplig lag.


5.1.2. Utan att begränsa det allmänna i det föregående godkänner du att Hyperwallet inte garanterar eller representerar att:


(i) Driften av betalningsportalen och utbetalningsmetoderna kommer att vara oavbruten eller felfri, eller att fel kommer att korrigeras.


(ii) Betalningsportalen, eller servrarna som gör betalningsportalen eller utbetalningsmetoderna tillgängliga, är fria från virus eller andra skadliga komponenter.


(iii) Användningen eller resultaten av användningen av betalningsportalen eller utbetalningsmetoderna kommer att vara korrekt, exakt, i rätt tid eller på annat sätt tillförlitlig.


5.1.3. Vi gör rimliga försök att utesluta virus från betalningsportalen men kan inte säkerställa att betalningsportalen alltid är fri från virus eller annan destruktiv programvara.


5.1.4. Du samtycker vidare, utan att begränsa det allmänna i det föregående, att Hyperwallet inte är ansvariga gentemot dig för:


(i) Alla handlingar eller passivitet hos en betalare, inklusive men inte begränsat till, någon tvist om belopp som betalats eller ska betalas till dig eller betalarens underlåtenhet att betala dig.


(ii) De utbetalningsmetoder som du mottar eller avser att ta emot utbetalningar från en utbetalare oavsett om den tas emot via betalningsportalen.


(iii) Obehörig åtkomst till eller ändring av dina överföringar eller data, allt material eller data som skickats eller mottagits eller inte skickats eller mottagits, eller några transaktioner som gjorts via betalningsportalen eller i samband med utbetalningsmetoderna.


(iv) Eventuella förluster på grund av betalningar till oavsiktliga användare på grund av att du har angett felaktig information eller betalningar i felaktiga belopp.


(v) Eventuella avbrott i tjänsten, inklusive men inte begränsat till, systemfel, strömavbrott eller andra avbrott som kan påverka bearbetning, avveckling, acceptans eller utbetalning i samband med betalningsportalen eller utbetalningsmetoderna.


(vi) Alla handlingar eller passivitet från någon tredje part, inklusive men inte begränsat till, de relaterade till någon nätverkspartner eller leverantör.


(vii) Oförmågan att fullgöra våra skyldigheter på grund av faktorer som ligger utanför vår kontroll.


5.2. Begränsning


5.2.1. Under inga omständigheter ska Hyperwallet, inklusive anknutna bolag, ombud, underleverantörer, representanter, nätverkspartner eller din betalare vara ansvarig gentemot dig eller någon annan part och du avstår härmed från rätten du kan ha gällande att stämma någon av de föregående enheterna för förlust eller skada, antingen direkt, indirekt, bestraffande, särskild, tillfällig, följaktig eller på annat sätt (inklusive men inte begränsat till förlorade vinster eller förlorade besparingar) som härrör från eller på något sätt är kopplade till: (a) din användning av betalningsportalen eller mottagande av utbetalningarna genom någon av utbetalningsmetoderna, (b) fel, misslyckande eller fördröjning av, inklusive men inte begränsat till, användningen av eller oförmågan att använda någon funktion eller någon del av betalningsportalen, av någon anledning, (c) prestanda eller bristande prestanda av Hyperwallet eller dess ombud, underleverantörer eller nätverkspartners, alla betalare, tredjepartsleverantörsprodukter eller -tjänster eller länkade webbplatser, (d) obehöriga eller bedrägliga transaktioner som påverkar dig eller (e) som härrör från tredjepartstjänsteleverantörs användning av delad information, även om sådan part har underrättats om risken för skador som uppstår på grund av något av det föregående. Denna ansvarsbegränsning ska tillämpas oavsett om fordringen grundas på avtal, skadestånd, oaktsamhet, strikt ansvar eller något annat.


5.2.2. Under inga omständigheter ska Hyperwallet, dess anknutna bolag, styrelseledamöter, befattningshavare eller anställda eller din betalare hållas ansvariga för någon handling eller underlåtenhet från någon tredje part inklusive, utan begränsning, någon av Hyperwallets ombud, underleverantörer, representanter, leverantörer eller nätverkspartner, några andra användare av betalningsportalen, tredjepartsleverantörer, leverantörer av en länkad webbplats eller för alla omständigheter som ligger utanför Hyperwallets rimlig kontroll.


5.2.3. Under inga omständigheter ska Hyperwallets totala ansvar (inklusive alla anknutna bolag, ombud, underleverantörer, representanter och nätverkspartners) gentemot dig för alla skador av en eller flera orsaker överstiga det lägre beloppet av de faktiska direkta skadorna och det belopp som du betalar för de berörda tjänsterna som ger upphov till din fordring eller din orsak till skadestånd.


5.2.4. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av vissa garantier eller begränsning eller uteslutning av ansvar för oförutsedda eller följdriktiga skador. Följaktligen kan vissa av ovanstående begränsningar begränsas av lagen i din jurisdiktion i den utsträckning sådana lagar gäller för villkoren. I den utsträckning då tillämplig lag som reglerar de allmänna villkoren som tillämpas på dig begränsar eller förbjuder någon av begränsningarna i villkoren, och i utsträckningen för sådan begränsning eller förbud, är Hyperwallets totala ansvar (inklusive alla anknutna bolag, ombud, underleverantörer, representanter och nätverkspartner) till dig att slutföra utförandet av den berörda transaktionen som inte kunde utföras åt dig på grund av att tjänsterna inte kunde tillhandahållas av Hyperwallet.


5.2.5. Du avstår härmed från alla rättigheter att göra fordringar eller vidta åtgärder relaterade till betalningsportalen längre än ett (1) år efter den första förekomsten av den typ av handling, händelse, villkor eller underlåtenhet som en sådan fordring eller åtgärd bygger på.


5.2.6. Ingenting i detta avtal utesluter vår ansvarsskyldighet som inte kan uteslutas genom tillämplig lag. Parterna erkänner att den andra parten har ingått detta avtal beroende av de ansvarsbegränsningar som anges i detta avsnitt, och dessa begränsningar är en väsentlig grund för affären mellan parterna.


5.3. Skadestånd


5.3.1. Du samtycker till att ersätta och hålla Hyperwallet, de anknutna bolagen, dess aktieägare, dotterbolag, styrelseledamöter, befattningshavare och anställda, oskadliggjorda från alla förluster, fordringar, anspråk eller skador (faktiska och följder) av alla slag, kända och okända, misstänkta och oväntade, avslöjade och icke-avslöjade, inklusive alla tredjepartsanspråk, ansvar, förluster, kostnader, skador, böter, påföljder (inklusive skadestånd som tilldelats eller fastställda belopp och rimliga advokatkostnader), som uppstår på grund av eller i samband med din överträdelse av dessa villkor, din relation eller kontakt med din betalare, användning av betalningsportalen eller mottagande av utbetalningarna genom någon av utbetalningsmetoderna.


5.3.2. Du samtycker till att ersätta Hyperwallet för alla förluster som uppstår genom att vi agerar på din eller din betalares instruktioner (såvida inte dessa uppstår på grund av vår grova vårdslöshet eller avsiktligt uppsåt eller bedrägeri).


5.3.3. Du samtycker till att ersätta oss för alla förluster som vi kan drabbas av på grund av fel som du begått när du tillhandahåller information eller instruktioner till Hyperwallet, muntligt eller skriftligt, genom betalningsportalen (såvida inte dessa uppstår på grund av vår grova vårdslöshet eller uppsåtliga försummelse eller bedrägeri) eller i samband med utbetalningsmetoderna.


5.3.4. Alla meddelanden till Hyperwallet måste skickas per post till postadressen för juridiska meddelanden för det anknutna bolag som är associerat med ditt land där du befinner dig i enlighet med schemat för anknutna bolag och gällande lag.


5.4. Skiljedom


5.4.1. Följande bestämmelser om överenskommelse om skiljedom gäller för dig om du är belägen i USA och där utbetalningsmetoderna i fråga regleras i USA:s lagar som anges i schemat för anknutna bolag och gällande lag.


5.4.2. Detta avtal om skiljedom innehåller bestämmelser som reglerar lösningen av rättsliga anspråk som uppstår mellan dig och oss, vilket kräver att du lämnar in fordringar som du har mot oss för bindande och slutgiltig skiljedom, såvida du inte väljer att komma överens om skiljedom inom 30 dagar efter att du godkänner villkoren för första gången.


5.4.3. Du samtycker härmed till skiljedom av alla fordringar inför en enda skiljeman. Skiljemannen väljs och skiljedomen genomförs enligt de kommersiella skiljedomsreglerna och medlingsförfarandena från den amerikanska skiljedomsföreningen (”AAA”). Ingen ”grupp” eller liknande gruppskiljedom är tillåten. Alla skiljeförfaranden eller liknande förfaranden ska hållas i Austin, Texas, även om du kan välja telefonförhandlingar eller välja att avstå från att höras.


5.4.4. AAA:s kommersiella skiljedomsregler och medlingsförfaranden finns tillgängliga för granskning på: https://www.adr.org/aaa/faces/rules (klicka på regler och klicka sedan på kommersiella skiljedomsregler och medlingsförfaranden). Genom att godkänna att vara bunden av användarvillkoren kommer du antingen att (a) godkänna att du har läst och förstått dessa regler eller (b) avstå från din möjlighet att läsa dessa regler och alla påståenden om att dessa regler är orättvisa eller inte bör gälla av någon anledning.


5.4.5. Varje skiljedom ska vara slutgiltigt och bindande och kan verkställas av alla domstolar med behörig jurisdiktion.


5.4.6. Du förstår att, i gengäld för ditt godkännande av detta avsnitt, vi kan erbjuda dig tjänsten enligt de angivna villkoren och att ditt samtycke till detta avsnitt är nödvändigt för detta avtal.


5.4.7. Du erkänner och förstår också att, med avseende på alla fodringar:


(i) Du ger upp din rätt att ha en juryrättegång och en rättegång.


(ii) Du avstår från din rätt att en domstol löser en sådan tvist.


(iii) Du avstår från din rätt att tjäna som en representant, som en privat advokat, eller i någon annan representativ egenskap, eller att delta som medlem i en grupp av fordringar, i varje skiljedom eller rättegång som involverar en sådan tvist.


5.4.8. Såvida du inte väljer bort denna möjlighet: (1) Du har endast rätt att framställa fordringar mot Hyperwallet på individuell basis, inte som målsägande eller gruppmedlem i grupptalan eller talan genom ombud, och (2) du har endast rätt att söka upprättelse (inklusive ekonomisk ersättning, föreläggande eller fastställelse) på individuell basis.


5.4.9. Om en tvist uppstår mellan dig och Hyperwallet är vårt mål att undersöka och ta itu med dina problem och, om vi inte kan göra det till din tillfredsställelse, att ge erbjuda dig ett neutralt och kostnadseffektivt sätt att snabbt lösa tvisten. Tvister mellan dig och Hyperwallet beträffande utbetalningsmetoder och/eller utbetalningar kan rapporteras genom att kontakta oss och enligt vad som beskrivs i tvistlösningsbestämmelsen ovan.


5.4.10. Du och Hyperwallet är överens om att alla tvister eller fordringar som har uppstått eller kan uppstå mellan dig och Hyperwallet, inklusive utan begränsning, federala och statliga lagstadgade fordringar, allmänna rättsliga fordringar och de som bygger på avtal, skadestånd, bedrägeri, felaktig framställning eller någon annan juridisk teori, ska lösas uteslutande genom slutlig och bindande skiljedom snarare än i domstol, förutom att du kan framföra fodringar i domstolen för mindre mål om dina fodringar är kvalificerade och så länge ärendet kvarstår i en sådan domstol och endast framförs av en enskild person (icke-grupp, icke-representativ). Detta skiljeavtal ska tolkas brett.


5.4.11. Du och Hyperwallet samtycker till att endera part endast har rätt att väcka talan mot den andra parten på individuell basis och inte som målsägande eller gruppmedlem i grupptalan eller talan genom ombud. Såvida inte du och Hyperwallet kommer överens om annat har skiljemannen inte rätt att slå samman eller förena flera personers eller parters skadeståndsanspråk och får inte på annat sätt leda någon form av samlad talan, talan genom ombud eller grupptalan. Skiljemannen får endast bestämma upprättelse (inklusive ekonomisk ersättning, föreläggande och fastställelse) till förmån för den enskilda part som söker upprättelse och endast i den utsträckning som är nödvändig för att erbjuda upprättelse enligt partens individuella fordringar. Tilldelade upprättelser kan inte påverka andra Hyperwallet-kunder.


5.4.12. Du kan välja att avvisa detta skiljeavtal genom att skicka oss ett undertecknat, skriftligt meddelande om avregistrering som innehåller ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress(er) som används för att logga in på betalningsportalen till vilken avregistreringen gäller. Meddelandet om bortval måste poststämplas senast trettio (30) dagar efter datumet då du godkänner användarvillkoren första gången. Du måste skicka meddelandet om avregistrering till PayPal, Inc., Attention: Hyperwallet Legal Department, 2211 North First Street, San Jose, CA 95131. Detta avsnitt görs enligt en transaktion som involverar handel mellan stater och kommer att styras och tillämpas av Federal Arbitration Act, 9 USC1-16.


6. Avslutande


6.1. Avstängning eller avslutande av utbetalningsmetoder


Hyperwallet kan när som helst stänga av eller avsluta hela eller delar av utbetalningsmetoderna, inklusive åtkomst till betalningsportalen, av vilken anledning som helst som fastställs av Hyperwallet och/eller enligt din betalares instruktion, var och en efter eget gottfinnande. Vid en sådan händelse kommer din tillgång till och/eller användning av betalningsportalen och mottagande av utbetalningarna omedelbart att avbrytas eller avslutas, i tillämpliga fall.


6.2. Stänga din betalningsportal


6.2.1. Du kan när som helst stänga din betalningsportal genom att kontakta oss. När din betalningsportal stängs kommer vi att avbryta alla väntande transaktioner och du har en begränsad tid (som bestäms av Hyperwallet) för att överföra återstående medel under vilken tid din betalningsportal kommer att vara tillgänglig för att överföra återstående medel till din utbetalningsmetod. Om du väljer att stänga din betalningsportal bekräftar du att du inte kommer att kunna få ytterligare utbetalningar via våra tjänster om inte din betalningsportal öppnas igen, eller om du slutför registreringsprocessen för en ny betalningsportal.


6.2.2. Du får inte stänga din betalningsportal för att undvika en utredning. Om du försöker stänga din betalningsportal medan vi genomför en utredning kan vi hålla kvar pengar eller saldo i upp till 180 dagar för att skydda Hyperwallet, de anknutna bolagen, någon nätverkspartner eller en tredje part mot risken för återföringar, återbetalningar, fordringar, avgifter, böter, påföljder och annat ansvar. Du samtycker till att samarbeta i alla utredningar av misstänkt olaglig, bedräglig eller felaktig aktivitet och kommer att förbli ansvarig för alla skyldigheter relaterade till din betalningsportal eller utbetalningarna även efter att betalningsportalen är stängd.


6.3. Konfiskering av vilande löneportaler


6.3.1. Om du inte loggar in på eller använder din betalningsportal på ett eller flera år kan Hyperwallet stänga din betalningsportal och, om så krävs, konfiskera (skicka) eventuella medel i din betalningsportal till administratör av ej återhämtad egendom som utsetts i din stat eller ditt land bostad. Om du får utbetalningar från en betalare i USA kommer Hyperwallet att avgöra ditt uppehållstillstånd baserat på adressen som anges i din profil på betalningsportalen. Om din adress är okänd eller registrerad i ett främmande land eller territorium kommer medlen i din betalningsportal att konfiskeras till delstaten Delaware. Vid behov skickar Hyperwallet dig ett meddelande innan medlen i din betalningsportal konfiskeras. Om du inte svarar på detta meddelande kan pengarna i din betalningsportal konfiskeras till tillämplig stat. Om du vill göra anspråk på några konfiskerade medel från den aktuella staten kontaktar du den aktuella statens administratör för outnyttjad egendom.


6.3.2. Trots ovanstående kommer konfiskering av medel på Hyperwallet-kort, om sådana finns, att hanteras på det sätt som beskrivs i tillämpligt kortinnehavaravtal. Hyperwallet förbehåller sig rätten att direkt bedöma dina avgifter relaterade till våra konfiskeringsaktiviteter i samband med din betalningsportal och/eller utbetalningsmetod.


7. Övrigt


7.1. Kommunikation


7.1.1. Policyn för elektronisk signatur och kommunikation (se avsnittet ”Rättsligt” på webbplatsen) beskriver hur Hyperwallet kommunicerar med dig elektroniskt. I största möjliga utsträckning tillåter du att du samtycker till att ta emot all kommunikation, avtal, policyer, scheman, tillägg, uttalanden, historik och transaktionsinformation, dokument, juridiska meddelanden och utlämnanden och annat innehåll av vilken typ som helst (”kommunikation”) som vi tillhandahåller i samband med betalningsportalen och utbetalningarna i elektronisk form istället för i pappersform.


7.1.2. Förutom elektronisk kommunikation som beskrivs ovan, förstår du och samtycker till att vi kan kontakta dig med autodialed eller förinspelade meddelandesamtal eller textmeddelanden på det eller de telefonnummer du har gett oss för att (i) ge meddelanden om utbetalningar, din betalningsportal eller betalningsportalaktivitet, (ii) svara på dina frågor och/eller (iii) undersöka eller förhindra bedrägerier. Standardavgifter för telefonminuter och sms kan tillkomma.


7.1.3. Du förstår och samtycker till att vi utan ytterligare meddelande eller varning och efter vårt gottfinnande kan övervaka eller spela in telefonsamtal med dig eller någon som agerar för dina räkning. Du erkänner och förstår att din kommunikation med Hyperwallet kan avlyssnas, övervakas eller spelas in utan ytterligare meddelande eller varning.


7.1.4. Om du har några frågor om utbetalningar, utbetalningsmetoder, din betalningsportal, en transaktion och/eller behöver teknisk support, uppmuntrar vi dig att kontakta Hyperwallet supportcenter på 1-877-546-8220 (Nordamerika) eller 1-604-638-6657 (i hela världen) eller genom att skicka e-post till oss på support@Hyperwallet.com.


7.2. Jurisdiktion


7.2.1. Allmänna villkor kommer att regleras av och tolkas i enlighet med den gällande lagen som motsvarar det anknutna bolaget som tillhandahåller den delen av utbetalningsmetoderna till dig enligt beskrivningen i schemat för anknutna bolag och tillämplig lag, utan att verkställa några principer om lagkonflikter. Om USA:s lagar gäller ska alla fordringar och tvister som uppstår under eller relaterade till villkoren avgöras genom bindande skiljedom och sådana andra villkor som anges i avtalet för skiljedom ovan. Om lagarna i England och Wales eller Storhertigdömet Luxemburg är tillämpliga ska domstolarna i England och Wales eller Luxemburg stad ha exklusiv behörighet att avgöra tvister eller fordringar som uppstår på grund av eller i samband med villkoren eller dess innehåll eller bildande (inklusive utomobligatoriska tvister eller fordringar). Där lagarna i Kanada gäller, som uppstår i enlighet med eller relaterar till villkoren, ska villkoren underkastas och omfattas av behörigheten hos domstolarna i provinsen British Columbia och du underkänner och bekräftar härmed den exklusiva behörigheten för domstolarna i provinsen British Columbia för att slutgiltigt bedöma eller avgöra vilken kostnad, handling eller förfarande som uppstår på grund av eller i samband med utbetalningsmetoder, utbetalningar och betalningsportalen.


7.2.2. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag och som anges i skiljeavtalet som är tillämpliga för villkoren, avstår parterna härmed villkorslöst från sina respektive rättigheter till en juryrättegång, eller grupptalan om varje påstående eller orsak till handling baserad på som härrör från, direkt eller indirekt, villkoren, något av de relaterade dokumenten och/eller affären mellan dem som rör innehållet i användarvillkoren.


7.3. Tredjepartsmottagare


Du bekräftar och samtycker till att: (i) du inte är en tredjepartsmottagare av något avtal mellan Hyperwallet och någon tredje part, och (ii) om du får utbetalningar från en betalare är betalaren ensam ansvarig för att betala dig och vid eventuella tvister relaterade till betalarens underlåtenhet att betala ska endast gälla mellan dig och betalaren. Oavsett vad som är anges häri är en betalare och dess anknutna bolag avsedda tredjepartsmottagare av dessa villkor med rätt till rättigheterna och förmånerna nedan och kan genomdriva bestämmelserna som om de vore parter här.


7.4. Friskrivning


Vår underlåtenhet att agera, med avseende på överträdelser mot någon av dina skyldigheter enligt villkoren, av dig eller andra, friskriver inte från vår rätt att agera med avseende på efterföljande eller liknande överträdelser.


7.5. Uppdrag


Du får inte överlåta, förnya eller på annat sätt överföra några rättigheter eller skyldigheter du har enligt villkoren utan föregående skriftligt medgivande från Hyperwallet. Vi kan tilldela och/eller på annat sätt förnya alla rättigheter eller skyldigheter enligt villkoren utan ditt samtycke.


7.6. Giltighet


Om någon del av villkoren fastställs vara ogiltig eller inte kan verkställas i enlighet med tillämplig lag inklusive, men inte begränsat till, garantifriskrivningar och ansvarsbegränsningar som anges ovan, kommer resten av villkoren att fortsätta vara verksamma i full kraft och effekt. Om inte annat anges häri utgör villkoren hela avtalet mellan dig och Hyperwallet med avseende på utbetalningsmetoder, utbetalningar och betalningsportalen, och ersätter all tidigare eller samtida kommunikation och förslag, vare sig sådant är elektroniskt, muntligt eller skriftligt, mellan dig och Hyperwallet med avseende på utbetalningsmetoder, utbetalningar och betalningsportalen. Avsnitten i villkoren används endast för parternas bekvämlighet och har ingen juridisk eller avtalsmässig betydelse. Det är parternas uttryckliga vilja att villkoren och alla relaterade dokument har upprättats på engelska. Vi kan göra villkoren tillgängliga på ett annat språk än engelska efter eget gottfinnande. Om du läser användarvillkoren på ett annat språk, ska den engelska texten ha företräde i händelse av avvikelse i termer bland och mellan andra språk.


Utbetalningsschema


1. Användning


Detta utbetalningsschema är ett schema för villkoren och anger ytterligare villkor som gäller för vissa betalningsbehandlingstjänster och funktioner som kan göras tillgängliga via utbetalningsmetoden och betalningsportalen och som tillhandahålls av vissa dotterbolag. Eftersom din betalare bestämmer vilka utbetalningsmetoder som kommer att göras tillgängliga för dig gäller inte alla villkor. Endast de villkor som gäller utbetalningsmetoden som görs tillgängliga för dig gäller. Vi förbehåller oss rätten att ändra detta schema när som helst genom att publicera en reviderad version i betalningsportalen. Den reviderade versionen träder i kraft när vi skickar den till betalningsportalen. Alla termer som inte definieras häri ska ha den betydelse som tillskrivs dem i de allmänna villkoren.


2. Beskrivning av utbetalningsmetoden


2.1. Genom betalningsportalen kan du få utbetalningar från din betalare genom en eller flera utbetalningsmetoder, som bestäms av din betalare. Utbetalningsmetoder kan inkludera möjligheten att ta emot dina utbetalningar via:


(i) Överföring till ditt bankkonto via lokala clearingnätverk eller banköverföring.


(ii) Överföra till ditt Hyperwallet-kort (enligt definition nedan).


(iii) Överföra till ditt personliga bankkort.


(iv) Överföring till ditt PayPal-konto (enligt definitionen nedan).


(v) Utfärdande av ett lagrat värdekonto (vart och ett som stöds och där det är tillgängligt av oss).


(vi) check;


(vii) Kontantupphämtning på platser som tillhandahålls av utomstående leverantörer av penningöverföring (t.ex. Western Union, MoneyGram).


(viii) Överföring till ett virtuellt elektroniskt presentkort med slutet system.


(ix) Andra utbetalningsmetoder som stöds och tidvis görs tillgängliga av Hyperwallet.


2.2. Förutsatt att du är berättigad att använda utbetalningsmetoderna för att ta emot utbetalningarna i enlighet med villkoren, och när din registrering av utbetalningsmetodinformation (t.ex. bankkontouppgifter) och preferenser har slutförts, antingen av dig eller genom din betalare, kan sådana medel sedan och i den utsträckning som Hyperwallets mottagande av medel tillåter och fullständiga utbetalningsmetodinstruktioner från din betalare tas emot av dig via din utsedda utbetalningsmetod i enlighet med dessa betalningsinstruktioner. Du kan ha möjlighet att välja en utbetalningsmetod för varje utbetalning eller ställa in en standardutbetalningsmetod för att få någon eller alla dina återkommande utbetalningar. Utbetalningsmetoder kommer antingen att innebära överföring av Hyperwallet från och på uppdrag av betalaren till dig via en utbetalningsmetod eller, om det uttryckligen anges, medel som innehas av Hyperwallet på dina vägnar som lagrat värde enligt nedan och som sedan löses in genom en eller flera utbetalningsmetoder tillgängliga för dig.


3. Allmänna utbetalningsvillkor


3.1. Bankkonto


Genom att be oss och/eller din betalare (i tillämpliga fall) att göra en överföring till ditt bankkonto bekräftar du att du är ägaren till bankkontot, har bekräftat riktigheten i bankkontouppgifterna som vi har fått, och har befogenhet att initiera transaktioner med avseende på bankkontot. Hyperwallet kommer att göra elektroniska krediter och debiteringar via bankclearingsnätverk och/eller överföring till din bank till det belopp som betalaren anger om det inte finns tillräckligt med tillgängliga medel. Du samtycker till att dina förfrågningar om överföring till ditt bankkonto utgör ditt bemyndigande till Hyperwallet att göra överföringar till och från ditt angivna check- eller sparkonto, inklusive eventuella justeringar som är nödvändiga för alla transaktioner som krediteras eller debiteras av misstag. Vi kan tillåta dig eller använda andra metoder för att behandla någon särskild överföring, såsom banköverföring. När du har gett ditt tillstånd för överföringen kommer du inte att kunna avbryta den elektroniska överföringen om du inte gör det på ett sätt som ger oss och din bank ett rimligt tillfälle att agera på en sådan annullering.


Det kan ta två till fem arbetsdagar innan intäkterna från överföringen överförs till ditt bankkonto. I vissa situationer kan vi ge dig en uppskattning av den behandlingstid som din transaktion kommer att kräva via betalningsportalen. Även om vi kanske kan specificera en tidsram inom vilken medlen når din utsedda bank, kan vi inte vara ansvariga för några förseningar på grund av något bankclearingsnätverk eller din banks behandling av en transaktion och kan inte garantera att din bank kommer att göra medel tillgängliga för dig den dag den tar emot överföringen.


Du måste förse oss med de rätta uppgifterna för det bankkonto som du vill överföra pengar till. Om du anger felaktig bankkontoinformation godkänner du att du inte kommer att hålla Hyperwallet ansvariga för eventuella fordringar eller förluster om en transaktion inte genomförs korrekt, inklusive men inte begränsat till där medel skickas till ett bankkonto av misstag eller på annat sätt. Din bank och/eller en bank som ingår i ett bankclearingsnätverk kan ta ut en returavgift eller annan relaterad avgift i samband med den misslyckade överföringen. Om en sådan avgift uppkommer eller på annat sätt åläggs Hyperwallet, kommer en sådan avgift att övergå till dig och dras av från ditt saldo i betalningsportalen eller belopp som annars betalas till dig.


Vi kommer inte att vara ansvariga om du inte har tillräckligt med pengar för att överföra, ditt bankkonto är stängt, transaktionen överstiger dollar- eller frekvensbegränsningar som införts av oss eller din bank, din bank inte respekterar en transaktion eller deltar i elektronisk finansiering, transaktionen inte behandlas, om transaktionen returneras av din bank eller där vi annars ger dig råd om att din begäran inte kommer att behandlas. Vi har inget ansvar för några åtgärder som din bank kan vidta med avseende på sådan överföring till ditt bankkonto, inklusive kvittning av belopp som är skyldig till en sådan bank från sådan överföring på grund av ett övertrasserat konto, utestående avgifter eller på annat sätt.


3.2. Hyperwallet-kort


Du kan få ett förbetalt kort från Visa® eller MasterCard® i samband med utbetalningsmetoderna (”Hyperwallet-kort”). Hyperwallet-kortet kan vara märkt med namnet och logotypen för ”Hyperwallet” eller namnet och logotypen för din betalare. Hyperwallet-kortet kan vara ett fysiskt kort och/eller virtuellt kort. Ditt Hyperwallet-kort är utfärdat av en finansiell institution (”utfärdare”) och din användning av Hyperwallet-kortet är föremål för villkoren, inklusive avgifter, i tillämpliga avtal för utfärdare och kortinnehavare. Du kan få en kopia av ett sådant kortinnehavaravtal genom att kontakta oss.


Hyperwallet-kortet utgör inte ett kreditkort eller ett check-, spar-, insättnings- eller annat bankkonto i ditt namn. Det är endast tillgängligt för dig i samband med din handel eller verksamhet och ditt mottagande av intäkterna från din kommersiella verksamhet i sådan handel eller verksamhet från din betalare i form av utbetalningarna. Det är inte ett konsumentkonto och är inte på något sätt kopplat till något annat konto du kan ha. Pengar som överförs till ditt Hyperwallet-kort kommer inte längre att innehas av Hyperwallet utan innehas istället av utfärdaren. Alla saldon på ett Hyperwallet-kort kan innehas av utfärdaren i tillämpligt Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) eller motsvarande statligt försäkrade konton. Hyperwallet kan visa beloppet för alla saldon på ditt Hyperwallet-kort i betalningsportalen i informationssyfte.


Om du eller din betalare instruerar oss att överföra pengar till ditt Hyperwallet-kort, ger du oss tillstånd att regelbundet och utan ytterligare instruktioner eller åtgärder från dig att ladda pengar till ditt Hyperwallet-kort, med förbehåll för begränsningar som kan gälla för ditt Hyperwallet-kort. Vi förbehåller oss rätten att när som helst efter eget gottfinnande fördröja eller på annat sätt begränsa de belopp som laddats till ditt Hyperwallet-kort och/eller kräva ytterligare dokumentation innan du laddar pengar.


Pengar som överförs till ditt Hyperwallet-kort är i allmänhet tillgängliga inom en (1) arbetsdag (definierad nedan) efter den dag transaktionsbegäran mottogs av oss. Valutan som laddas på Hyperwallet-kortet bestäms av de medel som erhållits från din betalare och kraven från utfärdaren, och som ytterligare kan dikteras av Visa eller MasterCard (i tillämpliga fall).


Hyperwallet-kort erbjuder inga kredit- eller övertrasseringskrediter på Hyperwallet-kort. Hyperwallet godkänner inte förbetalda korttransaktioner där kortet inte har tillräckliga eller otillgängliga medel. I händelse av att en handlare tvingar transaktioner, avvecklingstidpunkt eller fel skapar ett negativt kortsaldo, kommer Hyperwallet inte att debitera dig en övertrasseringsavgift.


Där det är tillåtet av kortutfärdaren kan Hyperwallet överföra pengar från ditt Hyperwallet-kort till ditt bankkonto som anges i betalningsportalen. Du bekräftar och samtycker till att varje begäran från Hyperwallet om att genomföra sådana överföringar (lossningar) uppfylls efter Hyperwallets eget gottfinnande i sin egenskap av tjänsteleverantör och programansvarig för banken som utfärdade Hyperwallet-kortet till dig. Du godkänner vidare att all sådan överföring som begärs av dig görs i samband med och på uppdrag av din handel eller verksamhet.


3.3. Personligt betalkort


I vissa fall kan din betalare stödja möjligheten för dig att överföra dina betalningar på ett befintligt Visa®- eller MasterCard®-betalkort som är associerat med ditt amerikanska bankkonto (”betalkort”). Ditt betalkort måste vara aktiverat av den bank som utfärdat betalkortet. Användning av ditt betalkort, inklusive saldo, transaktionshistorik, avgifter och andra begränsningar och restriktioner kommer att omfattas av de villkor som din bank fastställer.


Genom att uppmana oss och/eller din betalare (i tillämpliga fall) att göra en överföring till ditt betalkort, bekräftar du att du är ägare till betalkortet och tillhörande bankkonto kopplat till det, har bekräftat korrektheten i betalkortets information som vi har fått och har befogenhet att initiera transaktioner med betalkortet. Hyperwallet gör elektroniska krediter och debiteringar via Visa®, MasterCard® eller andra banknätverk till det belopp som du anger om det inte finns tillräckligt med tillgängliga medel. Du samtycker till att dina förfrågningar om överföring till ditt betalkort utgör ditt bemyndigande till Hyperwallet att göra överföringar till och från ditt angivna betalkort, inklusive eventuella justeringar som är nödvändiga för alla transaktioner som krediteras eller debiteras av misstag. Överföringar till ett betalkort som inte ägs av dig eller överföringar till något kreditkort, oavsett om du äger det eller inte, är inte tillåtna.


När pengarna har överförts till ditt betalkort innehas sådana medel inte längre av Hyperwallet utan innehas istället av den bank som utfärdat ditt betalkort. Om du eller din betalare instruerar oss att överföra pengar till ditt betalkort, ger du oss tillstånd att regelbundet och utan ytterligare instruktioner eller åtgärder från dig att ladda pengar till ditt betalkort, med förbehåll för begränsningar som kan gälla för ditt betalkort. Vi förbehåller oss rätten att när som helst efter eget gottfinnande begränsa de belopp som laddats till ditt betalkort och/eller kräva ytterligare dokumentation innan du laddar pengar.


Pengar som överförs till ditt betalkort är i allmänhet tillgängliga inom en (1) arbetsdag (definierad nedan) efter den dag transaktionsbegäran mottogs av oss. Vi kan inte vara ansvariga för några förseningar på grund av Visa® eller MasterCard®, något nätverk eller tredjepartsbehandlare, eller din banks behandling eller misslyckande eller fördröjning i behandlingen av en transaktion, och kan inte garantera att din bank kommer att tillgängliggöra medel för dig på dag den tar emot överföringen till ditt betalkort. Valutan som laddas på betalkortet bestäms av de medel som erhållits från din betalare och kraven från banken som utfärdat betalkortet och som ytterligare kan dikteras av Visa® eller MasterCard® (i tillämpliga fall).


Du måste förse oss med de rätta uppgifterna för det betalkort som du vill överföra pengar till. Om du anger felaktig betalkortsinformation godkänner du att du inte kommer att hålla Hyperwallet ansvariga för eventuella fordringar eller förluster om en transaktion inte genomförs korrekt, inklusive men inte begränsat till där medel skickas till ett annat betalkort av misstag eller på annat sätt. Din bank kan ta ut en returavgift eller annan relaterad avgift i samband med den misslyckade överföringen. Om en sådan avgift uppkommer eller på annat sätt åläggs Hyperwallet, kommer en sådan avgift att övergå till dig och dras av från ditt saldo i betalningsportalen eller belopp som annars betalas till dig.


Vi kommer inte att vara ansvariga om du inte har tillräckligt med pengar för att överföra, ditt betalkort är stängt, transaktionen överstiger dollar- eller frekvensbegränsningar som införts av oss, Visa®, MasterCard®, ett nätverk, en tredjepartsbehandlare eller din bank, din bank inte respekterar en transaktion eller deltar i elektronisk finansiering, transaktionen inte behandlas, om transaktionen returneras av din bank eller där vi annars ger dig råd om att din begäran inte kommer att behandlas. Vi har inget ansvar för några åtgärder som din bank kan vidta med avseende på sådan överföring till ditt betalkort, inklusive kvittning av belopp som är skyldig till en sådan bank från sådan överföring på grund av ett övertrasserat konto, utestående avgifter eller på annat sätt.


3.4. PayPal-konto


Om din betalare tillåter det, och när Hyperwallet väljer att göra det tillgängligt, kan du få utbetalningar till ett PayPal-konto (enligt definitionen nedan) i ditt namn. Överföringar som riktas till ditt PayPal-konto omfattas av de villkor som ställs av utfärdaren av ditt PayPal-konto. Genom att uppmana oss och/eller din betalare (i tillämpliga fall) att göra en utbetalning till ditt PayPal-konto, bekräftar du att du är ägaren till PayPal-kontot, har bekräftat riktigheten i den kontoinformation som har tillhandahållits oss och har befogenhet att initiera överföringar till PayPal-kontot. Vi är inte ansvariga gentemot dig om du inte har tillräckligt med medel för att göra en utbetalning till ditt PayPal-konto, ditt PayPal-konto är stängt, transaktionen överstiger dollar eller frekvensbegränsningar som införts av oss eller PayPal, eller om överföringen returneras eller avvisas av PayPal av någon anledning.


Vi ansvarar inte för avgifter eller justeringar som fastställs av PayPal eller fördröjning av någon utbetalningsmetod som kan hänföras till PayPal eller någon tredjepartsbehandlare som används av PayPal för att behandla utbetalningsmetoden. Hyperwallet kan efter eget gottfinnande bestämma tillgängligheten av utbetalningsmetoder till alla PayPal-konton och/eller den valuta som denomineras en överföring till ett PayPal-konto.


3.5. Check


Om du uppmanar oss att överföra pengar till dig och utfärda en check som din utbetalningsmetod är du ansvarig för att bekräfta riktigheten i den e-postadress du anger. Vi skickar inte checkar till postboxar. Vi utfärdar endast checkar som betalas till dig som en berättigad betalningsmottagare till en betalare och kommer inte att utfärda en check till någon tredje part.


Pengar som överförs till checkar skickas vanligtvis via A-post till dig inom fem (5) arbetsdagar efter vårt mottagande av din begäran och bekräftelse av fullständig och korrekt betalnings- och postinformation. Utskicksperioder varierar beroende på geografisk plats. Hyperwallet tillhandahåller inte skyndsam leveransservice. Hyperwallet kan begränsa antalet överföringar via check och/eller den adress eller det land som en check kan skickas till. Om du inte tar emot en check inom 90 dagar efter utfärdandedatumet kommer checken att annulleras och vi kommer att återbetala pengarna till betalningsportalen för vilket en avgift kommer att debiteras.


3.6. Kontantupphämtning


Om du uppmanar oss att överföra pengar för kontantupphämtning av dig på platser som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer av kontantupphämtning som stöds av Hyperwallet, t.ex. Western Union eller MoneyGram, ger du oss tillstånd att överföra din identifieringsinformation, utbetalningsmedel och finansieringsinstruktioner till sådana tredje parter. Tjänster för kontantupphämtning omfattas av villkoren för dessa enheter, inklusive tillämpliga avgifter som bedömts av Western Union eller MoneyGram (i tillämpliga fall), som beskrivs på www.westernunion.com eller www.moneygram.com, beroende på vilken tjänst du väljer (beroende på tillgänglighet).


Sådan utbetalningsmetod och tillgången på medel beror på vissa faktorer, inklusive den valda tjänsten, valet av försenade leveransalternativ, skickat belopp, destinationsland, valutatillgänglighet, regleringsfrågor, konsumentskyddsfrågor, identifieringskrav, leveransrestriktioner, ombudsplaceringstider och skillnader i tidszoner.


Transaktioner som inte plockas upp eller annulleras inom den tid som krävs av Western Union eller MoneyGram (efter omständigheterna) efter sändningsdatumet kan bedömas administrativa och/eller valutakostnader och/eller förluster som kan dras av från det skickade beloppet.


3.7. Elektroniska presentkort


Om din betalare tillåter det, och eftersom Hyperwallet tidvis kan välja att göra det tillgängligt, kan du få dina betalningar i form av ett virtuellt presentkort med slutet system som kan lösas in från en enskild detaljhandlare för varor och tjänster online, eller i butiken (ett ”e-presentkort”). Återförsäljaren av e-presentkort kan väljas av din betalare eller väljas av dig från menyn med återförsäljare som Hyperwallet kan göra tillgänglig för dig. E-presentkort som utfärdas till dig kommer att skickas till den e-postadress som är kopplad till din betalningsportal. Betalningar som du får via e-presentkort är i allmänhet tillgängliga för dig för omedelbar användning med det e-presentkort som skickas till dig. Vi förbehåller oss rätten att när som helst efter eget gottfinnande försena eller på annat sätt begränsa de betalningar som du kan få via e-presentkortet.


Betalningar som tas emot till ett e-presentkort är endast tillgängliga för inlösen av varor och tjänster från den valda handlaren för e-presentkortet och kan inte överföras från e-presentkortet till dig via någon annan utbetalningsmetod. När det har utfärdats kan ett e-presentkort inte laddas om med pengar från ytterligare efterföljande utbetalningar du kan få. Dessutom omfattas din användning av e-presentkortet av villkoren, inklusive avgifter, som fastställs av handlaren för e-presentkortet. Du kan få en kopia av de villkor som gäller för ditt e-presentkort genom att kontakta oss.


3.8. Valutor


Under vissa omständigheter kan betalares medel som betalas till dig tidvis vara tillgängliga i olika valutor som stöds av oss. De valutor som görs tillgängliga beror på din betalares finansieringskrav. Du kommer inte att tillåtas konvertera medel i din betalningsportal för att bevara medlen i en annan valuta (utom i samband med en utbetalning till en utbetalningsmetod där sådana valutaalternativ finns) och du samtycker till att du inte kommer att försöka använda flera valutor för spekulativ handel. Du kan endast begära att få pengar som återspeglas i din betalningsportal i en annan valuta vid tidpunkten för och i samband med din begärda utbetalning via en utbetalningsmetod. Om du begär en utbetalning i en annan valuta än den valuta i vilken din betalningsportal finansierades, kommer växelkursen, som inkluderar en transaktionsavgift, att bestämmas när transaktionen behandlas och dras av från det överförda beloppet. Avgifterna och valutakursen som gäller för din transaktion kommer att ges till dig i betalningsportalen när du initierar din transaktion. Du ansvarar för alla risker som är förknippade med att få en utbetalning i andra valutor.


3.9. Ytterligare tillvalstjänster


Hyperwallet kan tidvis erbjuda dig ytterligare tillvalstjänster. Sådana tjänster kan inkludera möjligheten att köpa eller uppmuntra att köpa varor och tjänster från din betalare från din betalningsportal (”spendback” och ”kampanj”), överföra pengar från ett Hyperwallet-kort till ditt bankkonto, beståndet och produktionen av amerikanska skatteavtal för inhemska och utländska betalningsmottagare, och sådana andra tjänster och funktioner som tidvis erbjuds och stöds av oss. Hyperwallet kan erbjuda, begränsa, reducera eller avsluta sådana tjänster utan föregående meddelande till dig.


4. Ytterligare restriktioner


Alla eller alla utbetalningar, avgifter, priser och tillgänglighet och tidpunkt för ditt mottagande av någon utbetalning kan påverkas, begränsas, försenas eller reduceras på grund av ett antal faktorer utanför vår kontroll, inklusive men inte begränsat till finansieringen av din betalare, vald utbetalningsmetod, krav av nätverkspartner, valutatillgänglighet, regler och efterlevnadskrav, land- och leveransrestriktioner, tidszonsskillnader och socioekonomiska och statliga faktorer. Hyperwallet garanterar inte tillgängligheten av någon utbetalningsmetod och ger ingen garanti eller annat avseende någon specifik servicenivå, avgifter, priser, tillgänglighet eller tidsram och kommer inte att hållas ansvarig för dig för någon negativ påverkan, begränsning, försening eller restriktion.


Du intygar härmed att du endast kommer att använda utbetalningarna för att behandla transaktioner i namnet på den registrerade innehavaren av betalningsportalen. Hyperwallet förbjuder att använda utbetalningarna och samtidigt utge sig för någon person eller enhet eller på ett falskt sätt hävdar en koppling till någon person eller enhet. Om en betalare skickar betalningar för laddning till din betalningsportal får du bara överföra pengarna till ett bankkonto eller annan tillåten utbetalningsmetod där du är namngiven innehavare.


Du får inte överföra pengar till tredjepartskonton. Vi kan behandla alla försök från dig att skicka pengar till ett konto eller utbetalningsmetod eller annat betalningsinstrument där du inte är namngiven som innehavare som en bedräglig handling.


Du får inte lägga till pengar, skicka/överföra pengar till någon annan än dig själv via betalningsportalen eller genom mottagande av utbetalningarna. Användning av betalningsportalen, utbetalningsmetoder eller utbetalningar för att genomföra överföringar från en person till en annan är strängt förbjudet. Du får inte använda betalningsportalen, utbetalningsmetoderna eller utbetalningarna för att hantera flera valutor eller för spothandel eller skapa terminskontrakt. Vi förbehåller oss rätten att avvisa eller begränsa utbetalningsmetoder när som helst efter eget gottfinnande, inklusive men inte begränsat på grund av penningtvätt eller riskhantering. Vi har fullständigt gottfinnande att vägra att acceptera någon användare eller att slutföra instruktioner från en betalare eller från dig för att göra betalningar genom betalningsportalen eller utbetalningsmetoderna.


5. Vägrade transaktioner


Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande vägra överföring eller annan begäran. Orsaker till vägran kan inkludera, men är inte begränsade till, otillräckliga medel, felaktig eller föråldrad information eller aktivitet som vi anser misstänksam. Vi kommer i allmänhet att försöka meddela dig om vägran, med hjälp av den kontaktinformation som finns tillgänglig för oss eller i din profil, med angivande av (om möjligt) skälen till vägran och om problemet kan åtgärdas. Vi kommer inte att meddela dig om vägran när det är olagligt eller på annat sätt förbjudet enligt lag.


Utbetalningarna kan också omfattas av överföringsgränser. Dessa gränser kan justeras dynamiskt beroende på vilken typ av identifieringsdokument du tillhandahåller oss och på andra kriterier som vi tidvis behöver. Vi kan kräva att du ger oss information som verifierar din identitet, adress eller annan information innan vi tillåter uttag eller överföring av medel. Du samtycker till att samarbeta med oss vid sådana förfrågningar.


6. Avbryta transaktioner


Du kan avbryta en spendback- eller kampanjbegäran om återbetalning, minus tillämpliga transaktionsavgifter, (a) inom 30 minuter efter godkännande av din överföringsbegäran, eller (b) när som helst därefter, men endast om vi inte redan har börjat behandla transaktionen i enlighet med din order. På grund av de särskilda krav och regler som reglerar behandlingen av överföringar till utbetalningsmetoder, såsom banköverföringar, kan överföringar och inlösen till sådana utbetalningsmetoder inte avbrytas. Om du tror att det uppstått ett fel i samband med en överföring bör du meddela oss detta omedelbart genom att kontakta oss.


7. Ansvar för överföringsfel


Du måste se till att informationen om utbetalningsmetoden du anger när du överför pengar är korrekt och fullständig. Underlåtenhet att förse Hyperwallet med exakt information är ditt enskilda ansvar. Vi ansvarar inte för åtgärder som vidtas av dig för att få oss att överföra pengar och kan förlita oss på information du tillhandahåller. Vi kommer inte att hållas ansvariga för förluster du drabbas av om en utbetalning felaktigt allokeras på grund av fel i utbetalningsmetodens uppgifter som du tillhandahåller. Det är ditt ansvar att se till att alla uppgifter i betalningsportalen, inklusive men inte begränsat till bankkontonummer, bankkontoutgivarinformation, kortinformation, valutaval osv. är korrekta innan du skickar en överföring. Om någon sådan information är felaktig kan dina medel debiteras eller krediteras till fel konto, kort eller någon annan destination och kan inte återbetalas. Om du tror att det uppstått ett fel i samband med en överföring bör du meddela oss detta omedelbart genom att kontakta oss.


8. Rätt till kvittning, reservationer, återbetalningar och reservtillgångar


Du samtycker till att vi när som helst har rätt att kvitta pengarna i din betalningsportal eller som du är skyldig från din betalare mot dina skulder eller skyldigheter till oss, inklusive men inte begränsat till de som uppstår på grund av överträdelser mot villkoren. Du samtycker även till att vi kan återkalla eller spärra dina transaktioner eller reservera dina medel i din betalningsportal eller som på annat sätt är skyldig dig från din betalare om du bryter mot något i villkoren. Vi kan utöva någon av rättigheterna i detta avsnitt utan föregående meddelande till dig.


9. Tvistlösning


Information om mottagna utbetalningar, överföringar gjorda från din betalningsportal, Hyperwallet-kortaktivitet och vissa andra utbetalningar visas i avsnittet ”Historik” i betalningsportalen. Du bör kontrollera din transaktionshistorik regelbundet och rapportera eventuella obehöriga transaktioner, obehöriga ändringar, misstänkt aktivitet, fel, oegentligheter eller andra klagomål så snart som möjligt genom att kontakta oss.


För att lämna in ett anspråk för en obehörig eller felaktigt genomförd transaktion måste du meddela oss så snart som möjligt efter transaktionsdagen. Oavsett när du meddelar oss förstår du att vi kanske inte kan återbetala eller korrigera den obehöriga eller felaktiga transaktionen. När det gäller alla Hyperwallet-korttransaktioner måste du följa instruktionerna och tidsramarna i ditt kortinnehavaravtal.


Efter att ha kontaktat oss kommer vi att arbeta med dig och din betalare vid behov för att försöka lösa ditt klagomål så snabbt som möjligt under omständigheterna. Vi kan kräva att du ger oss information om ditt klagomål skriftligen och begära ytterligare information för att undersöka ditt klagomål. Om du känner att din fråga eller problem inte är löst efter att du kontaktat oss kan du även kontakta lämplig regional tvistlösningsorganisation direkt enligt vad som anges i avsnittet ”Licenser och klagomål” på webbplatsen.


10. Ytterligare villkor för Kanada och USA


10.1. Remittering


I USA och Kanada, och om inte annat uttryckligen överenskommits av Hyperwallet genom detta utbetalningsschema, fungerar Hyperwallet som ett betalningsombud vid genomförandet av utbetalningsmetodens instruktioner och överföring av sådana betalares medel till deras utsedda betalningsmottagare. Som betalningsombud representerar inte alla saldon i betalningsportalen lagrat värde som ägs av dig, utan tillhör och är betalarens egendom tills de faktiskt mottages av dig via din utbetalningsmetod, oavsett någon förmåga du kan ha att rikta eller instruera oss att göra betalningar av medel som återspeglas i betalningsportalen till din utbetalningsmetod och/eller att utföra ytterligare tillvalstjänster, t.ex. men inte begränsat till Spendback eller kampanjer.


10.2. Lagrat värde


Där det uttryckligen anges av Hyperwallet kan en betalningsportals saldo behandlas som lagrat värde och ägas av dig. I dessa situationer kommer Hyperwallet att identifiera din betalningsportals saldo som lagrat värde och ägas av dig i betalningsportalen. Sådant lagrat värde är inte ett presentkort eller presentcertifikat. Om Hyperwallet har identifierat saldot i din betalningsportal som ett lagrat värde behöver du inte bibehålla ett saldo i din löneportal för att få tjänsterna, även om Hyperwallet förbehåller sig rätten att stänga din betalningsportal efter eget gottfinnande. Du erkänna att tjänsterna och betalningsportalen inte är bankkonton och att Hyperwallet inte är en finansiell institution. Fonder som återspeglas i eller överförs i samband med betalningsportalen tjänar inte någon ränta som ska betalas till dig.


Hyperwallet kommer att kombinera ditt saldo med andra användares saldon och kommer att skydda dessa medel i enlighet med gällande amerikanska statliga penningöverföringslagar. Vi kommer att hålla sammanlagda saldon separerade från våra företagsfonder och kommer inte att använda saldon för våra driftskostnader eller för andra företagsändamål. Vi kommer inte frivilligt att göra saldon tillgängliga för borgenärer i händelse av insolvens.


11. Ytterligare betalningsvillkor som endast gäller för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) och Storbritannien


11.1. Inledning


Ytterligare betalningsvillkor som beskrivs under detta avsnitt 11 är mellan (i) dig, som betalningsmottagare baserad i EES eller Storbritannien, och (ii) PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (RCS Luxemburg B 118 349), ett vederbörligen licensierat luxemburgskt kreditinstitut i den mening som avses i artikel 2 i lagen av den 5 april 1993 om den finansiella sektorn, med ändringar, och under tillsyn av den luxemburgska tillsynsmyndigheten, Commission de Surveillance du Secteur Financier. Från och med den 1 januari 2021 anses PayPal (Europe) S.à .r.l. et Cie, S.C.A. vara auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority. Konsumentskyddets karaktär och omfattning kan skilja sig från den för företag med säte i Storbritannien. Detaljer om den tillfälliga tillståndsregimen, som gör det möjligt för EES-baserade företag att bedriva verksamhet i Storbritannien under en begränsad period medan de söker fullständigt tillstånd, finns på Financial Conduct Authoritys webbplats.


PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. tillhandahåller tjänster till dig i enlighet med detta avsnitt 11. Om du mottar betalningsbehandlingstjänster tillhandahåller PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. dessa till dig enligt avsnitt 11.5.


11.2. Säkerhet och användning av reglerade tredjepartstjänsteleverantörer


Som anges i användarvillkoren måste du vidta alla åtgärder du rimligen kan för att upprätthålla tillräcklig säkerhet och kontroll av alla ID-handlingar, användarnamn, lösenord, personliga identifikationsnummer (PIN) eller andra koder som du använder för att komma åt betalningsportalen, ta emot utbetalningarna eller i samband med användningen av utbetalningsmetoderna, så att ingen obehörig person eller enhet kan använda dina uppgifter för att logga in på din betalningsportal. Du måste meddela oss så snart som möjligt genom att kontakta oss om du tror att någon kan använda betalningsportal utan din tillåtelse. Innan du använder en tredjepartsleverantör bör du kontrollera med tillsynsmyndigheten om den är auktoriserad och granska leverantörens villkor. I händelse av att vi på ett rimligt sätt har bevisat och motiverat oro för en tredjepartstjänsteleverantör av skäl som rör auktorisering eller bedrägeri kan vi neka tredjepartsleverantörens åtkomst till ditt konto. I sådant fall kommer vi att meddela dig och FCA före eller omedelbart efter åtkomstnekande, såvida inte detta skulle äventyra våra säkerhetsproblem eller det skulle vara olagligt att göra det.


11.3. Restrinktioner


11.3.1. Tillhandahållande av Spendback


Om Hyperwallet gör Spendback tillgängligt för dig för köp av varor eller tjänster som tillhandahålls av din betalare, och om inte annat överenskommits, fungerar Hyperwallet som betalarens ombud vid genomförandet av utbetalningsmetodens instruktioner, där instruktioner kan ändras för att återspegla nettobelopp för att genomföra Spendback-inköp via betalningsportalen som tillhandahålls i detta avsnitt som en reglerad penningöverföringstjänst. Eventuella belopp som finns tillgängliga för Spendback i betalningsportalen representerar inte e-pengar som ägs av dig utan tillhör och är betalarens egendom tills de faktiskt mottagits av dig via din utbetalningsmetod, oavsett eventuell möjlighet du kan ha för att styra eller instruera oss att göra eventuella betalningar av medel som återspeglas i betalningsportalen till din utbetalningsmetod och/eller för att utföra ytterligare tillvalstjänster som till exempel Spendback. För att undvika tvivel är betalningsportalen inte ett betalkonto i den mening som anges i PSD2. Hyperwallet kan erbjuda, begränsa, reducera eller avsluta sådana tjänster utan föregående meddelande till dig.


11.3.2. Utgiftsgränser


Du samtycker till att vi kan tillämpa utgiftsgränser på ditt Hyperwallet-konto och vi berättar om vi gör det.


11.3.3. Stoppa en utbetalningsmetod


Vi kan stoppa en utbetalningsmetod om:


(i) Du inte har tillräckligt med pengar på ditt konto för att slutföra utbetalningen.


(ii) Utbetalningsmetoden skulle placera dig över alla utgiftsgränser vi inför.


(iii) Vi rimligen tror och upptäcker att en utbetalningsmetod kan vara obehörig eller att du agerar olagligt eller att det strider mot lagen för oss att tillåta utbetalningsmetoden att behandlas.


(iv) Utbetalningsmetoden skulle bryta mot eller på annat sätt överträda villkoren


11.3.4. Blockera ditt utbetalningsinstrument


Om vi har anledning att tro att du har brutit mot dessa villkor eller tillämpliga lagar och regler kan vi vidta olika åtgärder för att skydda Hyperwallet, din betalare, en tredje part eller dig från avgifter, böter, påföljder och något annat ansvar. Åtgärderna vi kan vidta inkluderar men är inte begränsade till följande:


(i) Vi kan när som helst och utan ansvar stänga av, blockera, begränsa, stänga eller avbryta din rätt att använda ditt konto helt eller för någon särskild transaktion, vilket i sin tur kan stänga av, blockera, begränsa, stänga eller avbryta åtkomst till utbetalningsmetoderna. Vi kommer normalt att meddela dig i förväg om eventuell avstängning eller annullering men vi kan, om det är rimligt att göra det (till exempel om du bryter mot dessa villkor eller om vi anser det tillrådligt av säkerhetsskäl), upphäva eller avbryta din rätt att använda ditt konto utan föregående meddelande till dig.


(ii) Vi kan avvisa någon särskild utbetalningsmetod när som helst av någon anledning och kommer endast att behöva informera om avslaget och skälen till avslaget och hur du kan lösa problemet, om möjligt, på begäran och förutsatt att det inte är förbjudet av lag.


11.4. PSD2-bestämmelser


Beroende på vilka utbetalningar som din betalare ska göra tillgänglig för dig, utgör vissa utbetalningsmetoder som beskrivs ovan en reglerad penningöverföringstjänst i EES eller Storbritannien och innebär inte att du har e-pengar hos oss eller något anknutet bolag. I händelse av att utbetalningsmetoder utgör penningöverföring kommer din betaltjänstleverantör att vara en tredje part, till exempel din bank eller kortutfärdare, och du bör hänvisa till denna parts villkor för tillhandahållande av reglerade betalningsbehandlingstjänster till dig.


I händelse av att du mottar betalningsbehandlingstjänsterna enligt avsnitt 11.5 är vi din betaltjänstleverantör och vårt tillhandahållande av reglerade betalningsbehandlingstjänster till dig styrs av alla villkor häri och med förbehåll för att vissa bestämmelser i EU:s direktiv om betalningsbehandlingstjänster (direktiv 2015/2366/EU) (”PSD2”). Du samtycker till att, om och i den utsträckning som tillhandahållandet av utbetalningar när som helst är föremål för någon lagstiftning i någon jurisdiktion som genomförs för att överföra PSD2, ska följande bestämmelser i PSD2 inte tillämpas på detta avtal eller på tillhandahållandet av sådana utbetalningar:


(i) Artiklarna 40 (avgifter för information), 41 (bevisbördan för informationskrav), 42 (undantag från informationskraven för betalningsinstrument med låga värden och elektroniska pengar), 44 (allmän tidigare information), 45 (information och villkor), 46 (information till betalaren och betalningsmottagaren efter initieringen av en betalningsorder), 47 (information till betalarens kontotjänstleverantör av betalningsbehandlingstjänsten i händelse av en betalningsinitieringstjänst), 48 (information till betalaren efter mottagande av betalningsordern), 49 (information till betalningsmottagaren efter genomförande), 51 (allmän tidigare information), 52 (information och villkor), 53 (tillgänglighet för information och villkor i ramavtalet), 54 (ändringar av villkoren i ramavtalet), 55 (uppsägning), 56 (information före utförande av enskilda betalningstransaktioner), 57 (information till betalaren om individuella betalningstransaktioner), 58 (information till betalningsmottagaren om individuella betalningstransaktioner), 59 (valuta och valutaomvandling), 60 (information om ytterligare avgifter eller minskningar), 62 (1) (avgifter tillämpliga), 64 (3) (samtycke och återkallande av samtycke), 72 (bevis för autentisering och utförande av betalningstransaktioner), 74 (betalarens ansvar för obehöriga betalningstransaktioner), 76 (återbetalningar för betalningstransaktioner initierade av eller genom en betalningsmottagare), 77 (begäran om återbetalning för betalningstransaktioner initierade av eller genom en betalningsmottagare), 80 (oåterkalleliga betalningsuppdrag) och 89 (betaltjänstleverantörers ansvar för bristande utförande, defekt eller sent genomförande av betalningstransaktioner) och


(ii) där transaktioner varken är transaktioner i euro eller pund, kommer kraven för exekvering och tidsvärderingsdatering som anges i PSD2-införlivande avseende artiklarna 83-85 i PSD2 inte att tillämpas på detta avtal eller på tillhandahållandet av sådana utbetalningar, i den utsträckning som är tillåten enligt tillämplig lag.


11.5. Ytterligare användningsvillkor för marknadsplattformen eller betalarplattformen


11.5.1. Om du bestämmer dig för att använda betalningsbehandlingstjänsterna (enligt definitionen nedan) som tillhandahålls av PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (”PayPal”), via en betalare som driver en marknadsplattform (”betalarplattform”), liksom andra relaterade tjänster på betalarplattformen, gäller villkoren i detta avsnitt 11.5 (som tidvis ändras) (”plattformens villkor”) för dig.


11.5.2. PayPal-betalningsbehandlingstjänster och betalarplattformstjänster


PayPal-betalningsbehandlingstjänster. PayPal tillhandahåller enbart PayPal-betalningsbehandlingstjänster för din användning via betalarplattformen och i enlighet med dessa plattformsvillkor som anges i avsnitt 11.5. Betalningsbehandlingstjänsterna kan endast nås via ett konto inom betalarplattformen och användas för att acceptera och ta emot betalningar från köpare som använder PayPal-märkta produkter och tjänster samt produkter och tjänster från icke-anslutna handlarförvärvare, med ursprung från betalkonton, kreditkort, betalkort och andra betalningstyper relaterade till din försäljning sker endast på betalarplattformen i utbyte mot varor och/eller tjänster (”plattformsmottagarkonto”). För att undvika tvivel är detta plattformsmottagarkonto inte ett betalkonto i den mening som avses med PSD2.


(ii) Betalarplattformstjänster. Betalarplattformen kan även tillhandahålla vissa tjänster till dig (”plattformstjänster”) som till exempel, men inte begränsat till, inkluderar följande: Hjälpa dig att skapa ditt plattformsmottagarkonto, tillhandahållande av kundtjänst, hjälpa till med återbetalning och tvisttjänster för transaktioner som involverar ditt plattformsmottagarkonto, tillhandahålla instrumentpaneler och andra verktyg på betalarplattformen som kan tillåta dig att hantera vissa aspekter av ditt plattformsmottagarkonto och tillhandahålla tekniska tjänster i samband med PayPal-betalningsbehandlingstjänster. Tjänsterna som tillhandahålls av betalarplattformen regleras enbart av ditt avtal med betalarplattformen och tillhandahålls inte av PayPal eller dess anknutna bolag. Eventuella tvister du kan ha med betalarplattformen angående tjänster som betalarplattformen tillhandahåller är mellan dig och betalarplattformen och PayPal är inte part i sådan tvist, PayPal är inte ansvariga för betalarplattformens underlåtenhet att tillhandahålla plattformstjänsterna enligt överenskommelse. PayPal är inte en e-handelsplattform eller marknadsplats och tillhandahåller endast PayPal-betalningsbehandlingstjänster.


11.5.3. Avgifter för PayPal-betalningsbehandlingstjänster och betalarplattformstjänster


(i) Avgifter för PayPal-betalningsbehandlingstjänster. Avgifterna för din användning av PayPal-betalningsbehandlingstjänster via betalarplattformen är tillgängliga på betalarplattformen eller på annat sätt som meddelas av betalarplattformen eller PayPal. Du förbinder dig att betala sådana avgifter och din betalning av sådana avgifter utgör en giltig ersättning för ändamålen i dessa plattformsvillkor mellan dig och PayPal. På instruktioner från din betalare har PayPal rätt att dra av PayPal-avgifter från dina medel på plattformsmottagarkontot för PayPal-betalningsbehandlingstjänster. Du är ansvarig för avgifterna för PayPal-betalningsbehandlingstjänsterna även om det inte finns tillräckligt med medel för att täcka sådana avgifter i samband med ditt plattformsmottagarkonto. Om dina medel för plattformsmottagarkontot inte är tillräckliga för att täcka avgifterna ger du PayPal rätt att omedelbart debitera det belopp som är skyldigt från dina utbetalningar. I händelse av att PayPal inte kan återkräva något avgiftsbelopp som ska betalas från ditt plattformsmottagarkonto, kan PayPal avsluta din användning av PayPal-betalningsbehandlingstjänsterna inom 30 dagar från det datum då avgiften förfaller, och du kommer att förbli skyldig att betala PayPal för eventuella obetalda belopp.


(ii) Avgifter för betalarplattformstjänster. Du godkänner härmed att betalarplattformen kan dra av alla avgifter för plattformstjänster eller andra belopp som betalas till betalarplattformen, som meddelats oss av betalarplattformen, från ditt saldo på plattformsmottagarkontot. Du är ansvarig för sådana betalningar till betalarplattformen även om det inte finns tillräckligt med medel för att täcka sådana avgifter i samband med ditt plattformsmottagarkonto. Om dina medel för plattformsmottagarkontot inte är tillräckliga för att täcka avgifterna ger du PayPal rätt att omedelbart debitera det belopp som är skyldigt från dina utbetalningsmetoder. I händelse av att PayPal inte kan återkräva något avgiftsbelopp som ska betalas från ditt plattformsmottagarkonto, kan PayPal avsluta din användning av PayPal-betalningsbehandlingstjänsterna inom 30 dagar från det datum då avgiften förfaller, och du kommer att förbli skyldig att betala PayPal för eventuella obetalda belopp. Om du vill avbryta auktorisationen framöver kan du stänga ditt konto hos betalarplattformen.


(iii) Skatter. Du ansvarar för att fastställa vilka, om några, skatter som är tillämpliga för betalningarna du tar emot. Du ansvarar för att inhämta, rapportera och skicka korrekta skattebelopp till lämplig skattemyndighet. PayPal ansvarar inte för att avgöra om skatter tillämpas på dina utbetalningsmetoder eller utbetalningar, eller för att samla in, rapportera eller återföra skatter som uppstår till följd av någon transaktion.


11.5.4. Utbetalningar


(i) Allmänt. Du kommer att få en utbetalning från dina medel på plattformsbetalarkontot från PayPal i enlighet med avsnitt 2 i utbetalningsschemat i användarvillkoren. Eventuella medel som är associerade med ditt plattformsmottagarkonto, netto efter avdrag, kvittnings- eller debiteringsbelopp till betalarplattformen eller PayPal, utgör en utbetalning. Om några belopp som är skyldiga PayPal överstiger det belopp som är associerat med ditt plattformsmottagarkonto kan PayPal initiera en debitering från dina utbetalningsmetoder (om tillämpligt). Du samtycker till att PayPal kan debitera ditt konto för tillämpliga belopp och/eller kvitta de tillämpliga beloppen mot framtida utbetalningar. På PayPals begäran godkänner du att förse PayPal med all nödvändig information om bankkonto, dirigering och relaterad information och bevilja PayPal all nödvändig behörighet att debitera tillämpliga belopp från din utbetalningsmetod. Alla utbetalningar, inklusive tidpunkten för dessa, kommer att överensstämma med villkoren som fastställs av och kommuniceras till dig av betalarplattformen. Varje utbetalning kan minskas med beloppet för avgifter, böter och belopp till PayPal eller betalarplattformen av någon anledning.


(ii) Avstängning av utbetalningar. PayPal förbehåller sig rätten att stänga av utbetalningarna till dig, även efter att du har slutat acceptera betalningar till ditt plattformsmottagarkonto via betalarplattformen. Exempel på situationer där PayPal kan göra det är: (i) när PayPal uppmanas att göra det av betalarplattformen, (ii) där det finns pågående, förväntade eller överdrivna ersättningar, återbetalningar, återföringar, tvister eller ogiltiga betalningar, (iii) i händelse av att PayPal misstänker eller blir medveten om misstänkt aktivitet, (iv) där det krävs av PayPal enligt tillämplig lag eller domstolsbeslut. Om PayPal utövar sin rätt att hålla inne en utbetalning av någon anledning kommer PayPal att arbeta med betalarplattformen för att kommunicera den allmänna anledningen till att hålla inne utbetalningen och ge dig en tidslinje för att frigöra medel och alla nödvändiga steg du måste vidta.


(iii) Felaktiga utbetalningar. Den information som krävs för att ta emot dina utbetalningar beror på den finansiella institution där du har din utbetalningsmetod. Se till att all information om din utbetalningsmetod som du tillhandahåller PayPal är korrekt och fullständig. Om informationen om din utbetalningsmetod ändras eller om du bestämmer dig för att du vill byta till en annan utbetalningsmetod måste du meddela PayPal genom att följa de procedurer som fastställts av betalarplattformen. Betalarplattformen kan kräva att du meddelar en ändring ett visst antal dagar innan ändringen träder i kraft. Du förstår att detta krav finns för att säkerställa att betalarplattformen har tillräckligt med tid för att meddela oss om förändringen och för att ge oss tid att återspegla förändringen i våra system. PayPal ansvarar inte för några problem med en utbetalning som härrör från att PayPal använder felaktig utbetalningsmetodinformation på grund av din försening gällande att meddela betalarplattformen.


11.5.5. Servicekrav, begränsningar och restriktioner


(i) Efterlevnad av tillämplig lag. Du måste använda PayPal-betalningsbehandlingstjänsterna på ett lagligt sätt och måste följa alla lagar, regler och bestämmelser som är tillämpliga för din användning av PayPal-betalningsbehandlingstjänsterna och transaktioner. I tillämpliga fall kan detta inkludera efterlevnad av nationell och internationell lagstiftning relaterad till användning av tillhandahållande av finansiella tjänster, anmälan och konsumentskydd, illojal konkurrens, integritet och falsk reklam och alla andra lagar som är relevanta för transaktioner. Detta kan även innefatta efterlevnad av alla regler, riktlinjer eller stadgar för något av kortnätverken (t.ex. Visa, Mastercard, American Express och Discover) eller av betalarplattformen.


(ii) Förbjudna företag och aktiviteter. I samband med din användning av PayPal-betalningsbehandlingstjänsterna måste du följa policyn för godtagbar användning. Du får inte använda PayPal-betalningsbehandlingstjänsterna i eller till förmån för ett land, en organisation, en enhet eller en person som är embargo eller blockerad av någon regering, inklusive sådana som finns på sanktionslistor som identifierats av United States Office of Foreign Asset Control (OFAC). Du får inte använda PayPal-betalningsbehandlingstjänsterna för att underlätta olagliga transaktioner eller för att tillåta andra att använda PayPal-betalningsbehandlingstjänsterna för personliga, familjerelaterade eller hushållsrelaterade ändamål.


(iii) Servicebegränsningar och restriktioner. PayPal kan vägra, villkora eller stänga av alla transaktioner som PayPal tror: (i) kan bryta mot dessa villkor eller andra avtal du har ingått med PayPal, (ii) är obehöriga, bedrägliga eller olagliga eller (iii) utsätter dig, PayPal, betalarplattformen eller andra för risker som är oacceptabla för PayPal. Om PayPal misstänker eller vet att du använder eller har använt PayPal-betalningsbehandlingstjänsterna för obehöriga, bedrägliga eller olagliga ändamål, kan PayPal dela all information relaterad till sådan verksamhet med lämplig finansiell institution, tillsynsmyndighet eller brottsbekämpande myndighet i enlighet med PayPals juridiska skyldigheter. Denna information kan innehålla information om dig, ditt plattformsmottagarkonto, dina kunder och transaktioner som görs genom din användning av PayPal-betalningsbehandlingstjänsterna.


11.5.6. Dina skyldigheter gentemot kunder och kunders skyldigheter gentemot dig


Du är enskilt ansvarig för, och PayPal avsäger sig allt ansvar för tillhandahållandet av varor eller tjänster som säljs till dina kunder eller användare som en del av din användning av PayPal-betalningsbehandlingstjänsterna, och alla skyldigheter du kan vara skyldiga dina kunder eller användare. PayPal ansvarar inte för dina skyldigheter gentemot dina kunder, inklusive att korrekt beskriva och leverera de varor eller tjänster som säljs till dina kunder. Du är enskilt ansvarig för, och PayPal avstår uttryckligen allt ansvar för, din efterlevnad av tillämplig lag och skyldigheter relaterade till ditt tillhandahållande av varor eller tjänster till dina kunder. Detta kan innefatta tillhandahållande av kundtjänst, anmälan och hantering av återbetalningar eller konsumentklagomål, tillhandahållande av kvitton, registrering av din juridiska enhet eller andra åtgärder som inte är relaterade till PayPal-betalningsbehandlingstjänsterna. Du samtycker till att ersätta PayPal för alla förluster vi drabbas av på grund av din funderlåtenhet att korrekt beskriva eller leverera varor eller tjänster eller följa dina juridiska eller avtalsenliga skyldigheter gentemot dina kunder. PayPal ansvarar inte för några belopp som dina kunder är skyldiga till dig, inklusive belopp för betalningstransaktioner som auktoriserats av utfärdaren eller någon annan leverantör av kundens betalningsmetod men som därefter avvisades eller återfördes.


11.5.7. Mottagarbehörigheter och instruktioner till PayPal


(i) Behörigheter och instruktioner. Du utnämner härmed betalarplattformen till din tekniska tjänsteleverantör för att:


a) Begära att en engångstransaktion eller återkommande transaktion, som skickas till PayPal av betalarplattformen via dess tekniska integration med PayPal i syfte att tillhandahålla plattformstjänsterna, ska anses vara inlämnad och godkänd av dig och/eller för dina räkning.


b) Begära att en instruktion för delning av dina utbetalningar, inlämnad av betalarplattformen via dess tekniska integration med PayPal, ska anses vara skickad och godkänd av dig och/eller för dina räkning. En instruktion för att dela ut utbetalningsbeloppet är din begäran till PayPal för att: (i) Dra av avgifter för plattformstjänster från utbetalningar i förhållande till ditt plattformsmottagarkonto och (ii) att ordna med att detta specifika belopp betalas av PayPal direkt till betalarplattformen på dina vägnar.


c) Begära att en återbetalningstransaktion, som skickas till PayPal av betalarplattformen via dess tekniska integration med PayPal, ska betraktas som om den har skickats in och godkänts av din och/eller för dina räkning.


d) Samtycker till att erhålla din kunds tillstånd, där det krävs enligt lag, för överföring av din kunds data till plattformen via PayPal i syfte att (i) tillhandahålla PayPal-betalningsbehandlingstjänsterna och (ii) efterlevnad av tillämplig lag.


e) Auktorisera PayPal att dela all data och konfidentiell information med plattformen när det krävs och enbart i syfte att (i) tillhandahålla PayPal-betalningsbehandlingstjänsterna och (ii) efterlevnad av tillämplig lag.


Du godkänner härmed som huvudman att överlåta auktoriteten till betalarplattformen som ditt exklusiva ombud för att:


a) Få åtkomst till ditt plattformsmottagarkonto och utföra alla åtgärder däri i ditt namn, för din räkning och i stället för dig, som en primär PayPal-kontoanvändare kan utföra, med förbehåll för dessa villkor och eventuella begränsningar enligt tillämplig lag.


b) Kommunicera med PayPal som din enda representant i förhållande till ditt plattformsmottagarkonto och att all sådan kommunikation skriftligen ska anses vara mottagen från och/eller kommunicerad till dig direkt, med förbehåll för dessa villkor och eventuella begränsningar enligt tillämplig lag. Som representant ska betalarplattformen befrias från alla begränsningar för självkontraktering enligt tillämplig lag.


Du kan återkalla behörigheterna och instruktionerna här när som helst. Om du bestämmer dig för att återkalla dem kommer du inte längre att kunna ta emot PayPal-betalningsbehandlingstjänsterna via betalarplattformen.


(ii) Ansvar och skyldigheter för behörigheter och instruktioner. Du accepterar härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, att: (i) PayPal inte är ansvariga för förseningar och/eller fel i genomförandet av betalningstransaktioner eller utbetalningar orsakade direkt eller indirekt av tekniska eller andra problem som beror på betalarplattformen och/eller dess tekniska integration med PayPal och/eller att (ii) du kommer att vara ansvarig för alla värderingar, böter eller liknande som kortnätverket ålägger PayPal och/eller dess bankpartner i förhållande till PayPal-betalningsbehandlingstjänsterna. Du samtycker vidare till att ta det fulla ansvaret i den utsträckning som det är tillåtet enligt lag för ovannämnda instruktioner och auktorisationer som har beviljats PayPal för betalarplattformen att agera för dina räkning när du utför vissa av dina skyldigheter när du tar emot tjänster från PayPal.


11.5.8. Datadelning


Du förstår och samtycker till att betalarplattformen och PayPal kommer att dela viss information om dig, aktivitet på ditt plattformsmottagarkonto, dina transaktioner och all annan information som behövs för att underlätta din användning av PayPal-betalningsbehandlingstjänsterna eller vårt tillhandahållande av PayPal-betalningsbehandlingstjänsterna. Om PayPal får sådan information kan vi använda den i enlighet med relevant integritetspolicy och (i tillämpliga fall) bilagan för dataskydd som reglerar PayPals bestämmelser i dess betalningsbehandlingstjänster genom Braintree-tjänsten (”avtalet för betalningsbehandlingstjänsterna”).


11.6. Ytterligare förtydliganden


Om du är en konsument, ett mikroföretag eller en välgörenhetsorganisation gäller följande förtydliganden i villkoren och utbetalningsschemat:


För villkor och bestämmelser:


(i) Avsnitt 1.2.4 och 3.3: Vi kommer att meddela dig om ändringar i villkoren med två (2) månaders varsel förutom om ändringarna är mer gynnsamma för dig i vilket fall ändringarna kommer att ske omedelbart. Om du inte accepterar ändringarna har du rätt att säga upp när som helst utan kostnad inom två (2) månaders uppsägningstid eller ett sådant senare datum när ändringen ska träda i kraft.


(ii) Avsnitt 3.1.1: Betalningsportalen innehåller all relevant information om utbetalningar, avgifter och växelkurser. Den ger även all relevant information som rör utbetalningstransaktionerna inklusive (a) en referens som gör att du kan identifiera utbetalningstransaktionen och, i förekommande fall, betalaren och all information som överförs med utbetalningstransaktionen. (b) beloppet för utbetalningstransaktionen i den valuta som medlen står till ditt förfogande, (c) storleken på eventuella avgifter för utbetalningstransaktionen som du betalar och, i tillämpliga fall, en fördelning av beloppet för sådana avgifter, d) i tillämpliga fall den växelkurs som används i utbetalningstransaktionen och beloppet för utbetalningstransaktionen före valutaomvandlingen, och (e) kreditvärdedatumet.


(iii) Avsnitt 3.1: Du samtycker till att vi kan dra av alla tillämpliga avgifter som anges i betalningsportalen från ditt konto eller de summor vi skickar till dig.


(iv) Avsnitt 6.1: Dessa villkor gäller från det ögonblick du framgångsrikt registrerar dig för att använda betalningsportalen och/eller tar emot utbetalningarna och slutar när din betalningsportal är stängd och utbetalningarna upphör av någon anledning, förutom att dessa villkor kommer att överleva uppsägning i den utsträckning och så länge som vi behöver ta itu med stängningen av din betalningsportal och följa gällande lagar och förordningar. Dessutom ska avsnitt 5, 6 och 7 överleva uppsägningen av detta avtal.


(v) Avsnitt 6.3: Du kan lösa in delar av eller hela medlen på ditt konto när som helst upp till sex (6) år efter det att detta avtal har sagts upp eller upphört att gälla.


(vi) Avsnitt 7.1: Du kan begära fysiska kontoutdrag gratis genom att tillhandahålla en skriftlig begäran riktad till Hyperwallet Systems Inc., Suite 300, 950 Granville Street, Vancouver, British Columbia, Kanada, V6Z 1L2. Vänligen inkludera ditt namn, betalningsportalens användar-ID och adress. Du kan även skriva ut eller ladda ner kopior från betalningsportalen utan kostnad.


För utbetalningsschema:


(i) Avsnitt 3.1: Vi genomför dina utbetalningstransaktioner i slutet av bankdagen efter mottagandet av relevanta utbetalningar.


(ii) Avsnitt 5: Vi kommer att meddela dig om varje avslag på en utbetalning så snart som möjligt och ett sådant meddelande kommer att innehålla förfarandet för korrigering av orsaken till avslag om möjligt.


(iii) Avsnitt 6 och 7: Hyperwallet säkerställer att detaljerna för varje transaktion görs tillgängliga för dig att visas online i minst 13 månader från det att den först görs tillgänglig. Du måste meddela oss utan onödigt dröjsmål när du blir medveten om någon obehörig, felaktigt utförd utbetalningstransaktion eller i händelse av att du tror att någon använder dina säkerhetsuppgifter utan din tillåtelse utan onödigt dröjsmål när du blir medveten om detta, och under alla omständigheter senast tretton (13) månader efter debiteringsdatumet. Du är ansvarig upp till högst 35 pund för eventuella förluster som uppstått i samband med en obehörig utbetalningstransaktion utom (1) där förlust, stöld eller missbruk av ett utbetalningsinstrument inte kunde upptäckas av dig före utbetalningen, utom där betalaren agerat bedrägligt eller (2) förlusten orsakades av handlingar eller underlåtenheter från en anställd, ombud eller filial till en betaltjänstleverantör eller av en enhet som utförde aktiviteter på uppdrag av betaltjänstleverantören. Du är ansvarig för alla förluster som uppkommit i samband med en obehörig utbetalningstransaktion där du (1) handlade bedrägligt eller (2) avsiktligen misslyckas eller genom grov vårdslöshet misslyckas att följa villkoren i detta avtal i förhållande till utbetalningsinstrument och personlig säkerhetsinformation. Förutom där du har handlat bedrägligt är du inte ansvarig för eventuella förluster som uppkommit i samband med en obehörig utbetalningstransaktion som uppstår efter att du har meddelat oss på rätt sätt. Om vi upptäcker ett bearbetningsfel kommer vi att rätta till felet. Om felet resulterade i att du fick mindre pengar än vad du hade rätt till kommer Hyperwallet att kreditera ditt konto för skillnaden. Om felet resulterar i att du får mer pengar än vad du hade rätt till kan Hyperwallet debitera de extra medlen från ditt konto. Om en utbetalning gjordes till ditt konto av misstag kan Hyperwallet rätta till misstaget genom att debitera eller kreditera (i tillämpliga fall) dina lämpliga finansieringskällor. Om felet ledde till att vi inte slutförde en transaktion i rätt tid eller till rätt belopp, kommer vi att vara skyldiga att återbetala alla belopp till följd av en defekt, sen eller icke-genomförd utbetalningstransaktion och för dina förluster eller skador direkt och rimligen förutsebart orsakat av detta misslyckande, såvida inte:


 1. Du inte hade tillräckligt med medel, utan fel från vårt håll, för att slutföra transaktionen,
 2. vårt system inte fungerade ordentligt och du kände till uppdelningen när du startade transaktionen, eller
 3. omständigheter utanför vår kontroll (som brand eller översvämning eller förlust av internetanslutning) förhindrade transaktionen, trots våra rimliga försiktighetsåtgärder.

Trots alla andra villkor i dessa villkor kommer Hyperwallet inte att hållas ansvarigt för bristande utförande eller felaktigt eller sent genomförande av en utbetalningstransaktion om du inte har underrättat PayPal om problemet utan onödigt dröjsmål efter att du fått kännedom om problemet eller under alla omständigheter inom 13 månader efter debiteringsdagen för utbetalningstransaktionen.


(iv) Avsnitt 9:


PayPal kommer att försöka lösa alla klagomål som rör tillhandahållandet av PayPal-betalningsbehandlingstjänsterna via vårt kundcenter. För användare som bor i Storbritannien kommer vi att sträva efter att svara på ditt klagomål så snabbt som möjligt, men beroende på problemets komplexitet kan det ta upp till 15 arbetsdagar för betalningsrelaterade klagomål och upp till 8 veckor för alla andra klagomål. Om det sker någon försening i vårt slutliga svar skickar vi dig en uppdatering om framstegen. Dessutom kan du framföra ett klagomål till följande:


 1. Europeiska konsumentcentret (ECC-Net). Endast för invånare i EES. Du kan få mer information om ECC-Net och hur du kontaktar dem på ( http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/ ). Endast för mikroföretag.
 2. UK Financial Ombudsman Service (FOS). Endast för användare bosatta i Storbritannien – FOS är en kostnadsfri, oberoende tjänst som kan lösa ett klagomål mellan dig och oss. Du kan få ytterligare information om FOS och kontakta FOS på http://www.financial-ombudsman.org.uk. Endast för små till medelstora företag (enligt FOS) med säte i Storbritannien.
 3. Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). CSSF är den myndighet som ansvarar för tillsynen över företag i den finansiella sektorn i Luxemburg. Du kan kontakta CSSF på 110 Route d'Arlon L-2991 Luxemburg. Du kan få mer information om CSSF och hur du kontaktar dem på: http://www.cssf.lu.

I den utsträckning utbetalningarna tillhandahålls när betaltjänstleverantörerna för både betalaren och betalningsmottagaren är belägna inom EES eller Storbritannien och tjänsten avser en transaktion i en annan valuta än EES-statens eller Storbritanniens valuta:


(i) Rubrik III i PSD2 gäller endast för de delar av en transaktion som genomförs inom EES och artiklarna 45(1)(b), 52(2)(e) och 56 (a) gäller inte, och


(ii) Rubrik IV i PSD2 är endast tillämplig på de delar av en transaktion som genomförs inom EES och artiklarna 81-86 gäller inte.


I den utsträckning utbetalningarna tillhandahålls där betaltjänstleverantören för antingen betalaren eller betalningsmottagaren, men inte båda, är belägen inom EES eller Storbritannien:


(i) Rubrik III i PSD2 gäller endast för de delar av en transaktion som genomförs inom EES och artiklarna 45(1)(b), 52(2)(e), 52(5)(g) och 56(a) gäller inte, och


(ii) Rubrik IV i PSD2 gäller endast för de delar av en transaktion som genomförs inom EES och artiklarna 62(2) och (4), 76, 77, 81, 83(1), 89 och 92 gäller inte.


13. Ytterligare villkor för Australien


13.1. Tjänster


Hyperwallet har rätt att:


(ii) Ge finansiell produktrådgivning för kontantlösa betalningsprodukter.


(iii) Utfärda, ansöka om, förvärva, variera eller avyttra kontantlösa betalningsprodukter.


(iv) Ansöka om, förvärva, variera eller avyttra en kontantlösa betalningsprodukter för en annan persons räkning eller grossistkunder.


13.2. Guide för finansiella tjänster


En kopia av Hyperwallet Systems Australia Pty Ltd guide för finansiella tjänster finns i avsnittet ”Licenser och klagomål” på webbplatsen.


14. Ytterligare villkor för Japan


14.1. Shuno-Daiko-tjänst


Tjänsterna i Japan tillhandahålls enligt en ”shuno-daiko”-tjänstemodell. Enligt denna tjänstemodell fungerar Hyperwallet som ditt mottagande ombud för att acceptera betalningar från din betalare för din räkning och överföra dessa betalningar till dig. När, men endast i den utsträckningen, Hyperwallet får betalningen från din betalare, kommer ansvaret och skyldigheten att betala sådana betalningar som mottagits till dig att vara Hyperwallets ansvar och inte din betalares ansvar.


Definitionsschema


Följande termer som inte på annat sätt definieras i villkoren på annat håll ska ha följande betydelser:


”ACH” avser en elektronisk överföringsmetod som används av finansinstitut i USA som drivs av Automated Clearing House.


”Anknutet bolag” avser varje enhet som när som helst kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med Hyperwallet, i tillämpliga fall. Termen ”kontroll” som används i denna definition avser det legala, fördelaktiga eller rättvisa ägandet, direkt eller indirekt, av mer än 50 % av det totala antalet röstberättigat aktieinnehav i en sådan enhet.


”BACS” avser en elektronisk överföringsmetod som används av finansinstitut i Storbritannien som drivs av Bacs Payment Schemes Limited.


”Braintree” eller ”PayPal” avser PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., ett aktiebolag registrerat som nummer R.C.S. Luxemburg B 118 349 med säte på 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg.


”Arbetsdag” avser kl. 06:00. till 17:00, PST, måndag till fredag, exklusive federala helgdagar i USA eller lagstadgad semester i British Columbia, Kanada, eller helgdagar i Storbritannien eller Australien.


”Kort” avser ett kort i plast, kontaktfritt, chip-and-pin, med magnetband eller ett virtuellt kort, utfärdat av ett finansiellt institut eller annan auktoriserad institution till vilken en betalning kan göras via tjänsterna.


”EES” avser det europeiska ekonomiska samarbetsområdet som består av följande länder: Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Holland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien och Sverige.


”Utfärdare” avser ett finansiellt institut eller annan auktoriserad institution som utfärdar kort.


”Nätverkspartners” avser en tredje part som deltagande banker, penningtjänstföretag, kortföreningar, utfärdare, behandlare, kontantupphämtning och andra leverantörer.


”Betalningsbehandlingstjänster” avser de betalningsbehandlingstjänster som erbjuds av PayPal som ger betalningsmottagaren möjlighet att acceptera PayPal, kredit- och betalkort och andra betalningstyper relaterade till betalningsmottagarens försäljning av varor eller tjänster via betalarplattformen. Betalningsbehandlingstjänsterna inkluderar dirigering och behandling av försäljningstransaktioner baserat på tillämplig betalningstyp och utbetalning till betalningsmottagaren av resulterande avvecklingsmedel till betalningsmottagarens utbetalningsmetod.


”Utbetalningar” kommer att ha den betydelse som tillskrivs under avsnitt 1.1.3.


”Utbetalningsmetod” avser en eller flera utbetalningsmetoder som banköverföring, laddning till ett förbetalt kort eller betalkort, check, kontantupphämtning eller någon annan metod som tidvis stöds av Hyperwallet. ”Betalningsportal” avser det primära teknikgränssnittet med de tjänster som tillhandahålls av Hyperwallet, som kan nås via en webbplats, programmeringsgränssnitt/API, inbäddad i eller integrerad med din betalares egen plattform eller system eller annan metod.


”PayPal-konto” är ett digitalt betalningsinstrument som kan användas för att skicka och ta emot pengar eller göra betalningar med en betalningsmetod som stöds. Ett PayPal-konto kan vara ett PayPal-konto för e-pengar, PayPal Cash-konto, PayPal Cash Plus-konto eller ett Venmo-konto.


”Betalningsportal” kommer att ha den betydelse som tillskrivs under avsnitt 1.1.3.


“Betalarplattform” kommer att ha den betydelse som tillskrivs under avsnitt 11.5.1.


”Plattformskontomottagarkonto” kommer att ha den betydelse som tillskrivs under avsnitt 11.5.2 (i).


”Plattformstjänster” kommer att ha den betydelse som tillskrivs under avsnitt 11.5.2 (ii).


”Profil” avser din identifierings- och preferensinformation i betalningsportalen.


”SEPA” avser det gemensamma eurobetalningsområdet som är ett EU-initiativ för betalningsintegrering för att förenkla banköverföringar i euro.


”Tjänster” har den betydelse som tillskrivs under avsnitt 1.1.1.


”Villkor” avser tillämpliga villkor som reglerar åtkomst och användning och mottagande av tjänsterna och betalningsportalen som tillhandahålls och tidvis uppdateras av Hyperwallet.


”Tredjepartstjänst” har den betydelse som tillskrivs under avsnitt 2.3.1.


Schema för anknutna bolag och styrande lag


Adress Tillhandahållande anknutet bolag till Hyperwallet* Regleringsinformation Lagar som reglerar villkoren Adress förjuridiska meddelanden
USA PayPal, Inc. PayPal, Inc. är ett företag bildat enligt lagarna i delstaten Delaware. PayPal, Inc. är en licensierad pengaöverförare i olika amerikanska stater. Se avsnittet ”Licenser och klagomål” på webbplatsen för en fullständig lista. Delaware, USA PayPal, Inc., Attention: Legal Department
2211 North First Street, San Jose, California 95131
EES och Storbritannien PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (PayPal) är ett företagssamarbete begränsat av aktier (Société en commandite par actions), registrerat i Luxemburgs handels- och företagsregister under nummer B118349, ett kreditinstitut som övervakas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Luxemburg Attention: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal, L- 2449, Luxemburg
Kanadaeller något annatland som betjänas av Hyperwallet Hyperwallet Systems Inc. Hyperwallet Systems Inc. är ett företag bildat enligt de federala lagarna i Kanada.
Hyperwallet Systems Inc. är registrerat som en penningtjänstverksamhet hos Quebec Autorité des Marchés Financiers (AMF) (referens 901204) och Canadian Financial Transactions and Reports Analysis Center (FINTRAC) (referens M08905000) under lagen för intäkter från brott (penningtvätt) och terroristfinansiering för överföring av medel och handel med utländsk valuta.
British Columbia Attention: Legal Department, #1200 - 475 Howe Street, Vancouver, BC V6C 2B3
Australien Hyperwallet Systems Australia Pty Ltd Hyperwallet Systems Australia Pty Ltd är ett eget företag (ABN 38 616 937 716).
Hyperwallet Systems Australia Pty Ltd är auktoriserat av Australian Securities and Investments Commission (licensnummer 499092).
NewSouth Wales, Australien Attention: Legal Department, Level 23, 1 York Street, Sydney. NSW 2000.

* Generellt sett kommer du att få tjänsterna från det anknutna bolaget baserat på det land där du befinner dig. Hyperwallet får dock när som helst och efter eget gottfinnande delegera utförandet av någon av tjänsterna, skyldigheterna och/eller kraven till något av dess anknutna bolag, ombud eller leverantörer.


Hyperwallet-integritetspolicyIkraftträdande: 1 januari 2021


I. Översikt


Denna integritetspolicy förklarar hur medlemmar i PayPal-koncernen av företag, inklusive PayPal, Inc., PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, Hyperwallet Systems Inc. och Hyperwallet Australia Pty Ltd (tillsammans, ”PayPal”, ”Hyperwallet”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) kan samla in, behandla, dela, lagra och överföra dina personuppgifter som du tillhandahåller när du besöker webbplatserna, får åtkomst till tjänsterna och andra webbplatser som besökare eller användare.


För dataskyddsförordningarna som är tillämpliga i EES, Storbritannien och Brasilien är den registeransvarige PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, ett vederbörligen licensierat luxemburgskt kreditinstitut enligt artikel 2 i lagen av den 5 april 1993 om den finansiella sektorn, i dess ändrade lydelse, och under tillsyn av den luxemburgska tillsynsmyndigheten, Commission de Surveillance du Secteur Financier.


Denna integritetspolicy är utformad för att hjälpa dig att få information om vår integritetspraxis och för att hjälpa dig att förstå dina integritetsval när du använder våra webbplatser och tjänster. Observera att våra tjänsteerbjudanden kan variera beroende på region.


I denna integritetspolicy hänvisar vi ibland till ”du” eller ”din”. ”Du” hänvisar främst till en betalningsmottagare, dock kan ”du” även hänvisa till en besökare på våra webbplatser, en betalare, en tredjepartsleverantör eller en anställd – som alla är föremål för denna integritetspolicy.


Webbplatserna och tjänsterna drivs av Hyperwallet för betalare eller på uppdrag av betalare.


Vi har definierat några termer som vi använder i integritetspolicyn. Du kan hitta betydelsen av en kapitaliserad term i avsnittet ”Definitioner”.


Kontakta oss om du har frågor om vår integritetspraxis som inte behandlas i denna integritetspolicy.


II. Vilka personuppgifter samlar vi in?


På Hyperwallet-webbplatserna kan du lära dig mer om tjänsterna.


Vi samlar in personuppgifter om våra företagskunder (”betalare”) och deras utsedda betalningsmottagare (”betalningsmottagare”) när de använder webbplatserna eller tjänsterna. Vi samlar även in information om tredjepartsleverantörer som vi anlitar för att hjälpa oss tillhandahålla tjänsterna, samt information om våra anställda.


Vi samlar in information om dig som du ger oss när du öppnar eller använder webbplatserna eller tjänsten. Denna information kan innehålla ditt namn, nationalitet, hemadress, telefonnummer, personlig e-postadress, din vidarebefordringsadress (t.ex. under en semester), tidigare adress(er), fakturering och kontoinformation (såsom kredit- eller bankkortsnummer samt bankkontonummer), dina e-postinställningar, leveransinstruktioner, transaktionshistorik, IP-adress och tjänstpreferenser, samt annan information som definieras som icke-offentlig eller privat information om dig enligt tillämplig lag.


III. Hur lagrar vi personuppgifter?


Vi lagrar personuppgifter i ett identifierbart format och som minst under den tid som krävs för att uppfylla våra juridiska eller lagstadgade skyldigheter och för våra affärsändamål. Vi kan lagra personuppgifter under längre perioder än vad som krävs enligt lag om det ligger i våra legitima affärsintressen och inte är förbjudet enligt lag. Vi kommer att fortsätta att använda och lämna ut sådana personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.


IV. Hur behandlar vi dina personuppgifter?


Vi kan behandla din information av följande skäl:


 • För att driva webbplatserna och tillhandahålla tjänstern, till exempel för att utvärdera en betalares ansökan om att använda våra tjänster eller för att fastställa din identitet för efterlevnadsändamål, autentisera din tillgång till ditt konto och att behandla betalningstransaktioner på uppdrag av en betalare;
 • för att hantera våra affärsbehov som att övervaka, analysera och förbättra tjänsterna och webbplatsernas prestanda och funktionalitet
 • För att hantera risker och skydda webbplatserna, tjänsterna och dig från bedrägerier genom att verifiera din identitet och hjälpa till att upptäcka och förhindra bedrägerier och missbruk av webbplatserna eller tjänsterna.
 • Att marknadsföra till betalare genom att leverera marknadsföringsmaterial om tjänster
 • För att förse dig med platsspecifika alternativ, funktioner eller erbjudanden om du väljer att dela din geolokaliseringsinformation genom tjänsterna Vi kommer att använda denna information för att förbättra säkerheten för webbplatserna och tjänsterna och förse dig med platsbaserade tjänster, såsom reklam, sökresultat och annat anpassat innehåll.
 • För att följa våra skyldigheter och för att upprätthålla villkoren för våra webbplatser och tjänste, inklusive för att följa alla tillämpliga lagar och regler.
 • För fullgörandet av ett avtal, till exempel där det är nödvändigt för att genomföra betaltjänster.
 • För våra rättmätiga intressen:
  • För att upprätthålla villkoren för våra webbplatser och tjänster.
  • För att hantera våra dagliga affärsbehov.
  • För att tillhandahålla aggregerade och anonymiserade statistiska data till tredje part, inklusive andra företag och allmänheten, om hur, när och varför användare besöker våra webbplatser och använder våra tjänster.
 • Med ditt samtycke: Att svara på dina förfrågningar, till exempel att kontakta dig om en fråga du skickade till vårt kundtjänstteam. Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst och utan kostnad.

Vi kan även använda information som vi samlar in i samlad form för att vidareutveckla och förbättra webbplatserna och tjänsterna och för våra egna affärsanalyser som gör det möjligt för oss att fatta välgrundade beslut.


V. Delar vi personuppgifter?


Vi kan dela personuppgifter eller annan information om dig med andra av följande skäl:


Med andra medlemmar i Hyperwallet-koncerne: Vi kan dela dina personuppgifter med medlemmar i Hyperwallet-koncernen, inklusive PayPal, för att bland annat tillhandahålla de tjänster du har begärt eller auktoriserat, för att hantera risker, för att upptäcka och förhindra potentiellt olagliga och bedrägliga handlingar och andra överträdelser av vår policy och överenskommelser samt för att hjälpa oss hantera tillgängligheten och anslutningen av produkter, tjänster och kommunikation.


Med betalare. Vi kommer att dela dina personuppgifter med betalare för behandling av betalningar och transaktioner eller enligt lag. Du bör rådgöra med din betalare för att lära dig hur din betalare använder personuppgifter, eftersom vi inte har kontroll över personuppgifter när de har lämnats ut till din betalare.


Med andra företag som tillhandahåller tjänster till oss. Vi kan dela personuppgifter med tredjepartsleverantörer som hjälper oss att hantera, administrera eller leverera webbplatsen eller tillhandahålla tjänsterna.


Med de andra parterna i transaktioner när du använder tjänsterna: Vi kan dela information med de andra deltagarna i dina transaktioner, inklusive:


 • Personuppgifter som är nödvändiga för att underlätta transaktionen och
 • information för att hjälpa andra deltagare att lösa tvister och upptäcka och förhindra bedrägerier, till exempel kan vi rapportera enhetsinformation om vi drar slutsatsen att en enhet har använts i samband med en bedräglig eller kränkande transaktion med oss.

Med andra tredje parter för våra affärsändamål eller som tillåts eller krävs enligt lag Vi kan dela information om dig med andra parter för Hyperwallets affärsändamål eller som tillåts eller krävs enligt lag, inklusive:


 • För fullgörandet av ett avtal, till exempel där det är nödvändigt för att genomföra betaltjänster.
 • Om vi behöver göra det för att följa en lag, rättslig process eller förordningar.
 • Till brottsbekämpande myndigheter eller statliga tjänstemän eller andra tredje parter enligt en stämning, domstolsbeslut eller annan rättslig process eller krav som är tillämpliga för Hyperwallet eller Hyperwallet-koncernen:
 • om vi efter eget gottfinnande anser att utlämnande av personuppgifter är nödvändigt eller lämpligt för att förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust eller i samband med en utredning av misstänkt eller faktisk olaglig aktivitet.
 • För att skydda en persons vitala intressen.
 • För att undersöka överträdelser av, eller fullgöra, ett användaravtal eller andra juridiska villkor som gäller för någon tjänst.
 • För att skydda vår egendom, tjänster och juridiska rättigheter.
 • För att underlätta ett köp eller försäljning av hela eller delar av Hyperwallets verksamhet.
 • För att hjälpa till att bedöma och hantera risker och förhindra bedrägerier mot oss, våra användare och bedrägerier som involverar våra webbplatser eller användning av våra tjänster, inklusive bedrägerier som inträffar hos eller involverar våra affärspartners eller andra individer.
 • Till företag som vi planerar att gå samman med eller förvärvas av.
 • För att stödja våra funktioner för revision, efterlevnad och bolagsstyrning.

Med ditt samtycke: Vi delar även dina personuppgifter och annan information med ditt samtycke eller riktning.


VI. Internationella överföringar


Vår verksamhet stöds av ett nätverk av datorer, molnbaserade servrar och annan infrastruktur och informationsteknik, inklusive, men inte begränsat till, tredjepartsleverantörer.


Ovannämnda tredje parter kan vara etablerade i andra jurisdiktioner än din egen. Dessa länder har inte alltid råd med en motsvarande nivå av integritetsskydd. Vi har vidtagit specifika åtgärder, i enlighet med dataskyddslagar, för att skydda dina personuppgifter. För överföringar av dina EES-personuppgifter till PayPal-relaterade företag litar vi i synnerhet på bindande företagsregler som godkänts av behöriga tillsynsmyndigheter (finns här). Övriga dataöverföringar kan baseras på avtalsmässiga skydd. Kontakta oss för mer information om detta.


Observera att Hyperwallet kan vara skyldiga att lämna ut personuppgifter om det är föremål för en laglig begäran från offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla nationella säkerhetskrav eller brottsbekämpningskrav.


VII. Hur använder vi cookies och spårningsteknik?


När du använder webbplatsen eller interagerar med tjänsterna kan vi använda cookies och annan spårningsteknik (tillsammans kallat ”cookies”) för att samla in icke-personliga uppgifter. Cookies – Små textfiler (vanligtvis bestående av bokstäver och siffror) som placeras i minnet på din webbläsare eller enhet när du besöker en webbplats eller visar ett meddelande. Cookies gör det möjligt för en webbplats att identifiera en viss enhet eller webbläsare.


Våra cookies och liknande tekniker har olika funktioner. Vi kan använda cookies, pixeltaggar och andra liknande tekniker som är nödvändiga för att driva våra webbplatser, tjänster, applikationer och verktyg. Detta inkluderar tekniker som gör det möjligt för dig att komma åt våra webbplatser, tjänster, applikationer och verktyg och som krävs för att identifiera onormalt webbplatsbeteende, förhindra bedräglig aktivitet, underlätta transaktioner och förbättra säkerheten, eller som gör det möjligt för dig att använda våra funktioner. Vissa aspekter och funktioner i våra tjänster och webbplatser är endast tillgängliga genom användning av cookies, så om du väljer att inaktivera eller avvisa cookies via dina enhets- eller webbläsarinställningar kan din användning av sajterna och tjänsterna vara begränsad eller omöjlig.


Där det är möjligt vidtar vi säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till våra cookies och liknande tekniker. En unik identifierare säkerställer att endast vi och/eller våra auktoriserade tjänstleverantörer har åtkomst till cookiedata.


Tjänstleverantörer är företag som hjälper oss med olika aspekter av vår verksamhet, som webbplatsdrift, tjänster, applikationer, annonser och verktyg. Vi anlitar vissa auktoriserade tjänstleverantörer för att kunna visa relevanta annonser i våra tjänster och på andra platser på internet. Dessa tjänstleverantörer kan också komma att placera cookies på din enhet via våra tjänster (tredjepartscookies). De kan även komma att samla in information som hjälper dem att identifiera din enhet, som IP-adress eller andra unika identifierare eller enhetsidentifierare.


VIII. Vilka sekretessval är tillgängliga för dig?


Val relaterade till de personuppgifter vi samlar in


Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi lagrar om dig. Du har rätt till en kopia av information utan kostnad, vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad eller överdriven, särskilt om den är upprepad.


Dessutom har du rätt att få åtkomst till och korrigera uppgifterna i vissa fall genom att logga in på betalningsportalen eller skicka en detaljerad begäran till privacyofficer@hyperwallet.com – men av säkerhetsskäl är det bästa sättet att göra en begäran att göra det när du är inloggad på betalningsportalen (Gå till ”Support”, välj ”E-post” och fyll i formuläret för ”Integritetsproblem”). En del av personuppgifterna i din profil kan endast uppdateras i din betalares system. I sådana fall kan din betalare tillhandahålla informationen till oss så att vi kan uppdatera din profil i våra system. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en rimlig administrativ avgift där det är tillåtet enligt lag.


Observera att du kanske inte kan använda de tjänster som erbjuds på webbplatserna eller tjänsten, inklusive mottagande av medel från betalaren, om vi inte samlar in eller tar emot vissa personuppgifter från dig.


Val relaterade till cookies


Det kan finnas tillgängliga alternativ för att hantera dina cookiesinställningar. Till exempel kan din webbläsare eller internetenhet tillåta att du raderar, inaktiverar eller blockerar vissa cookies och andra spårningstekniker. Du kan lära dig mer genom att besöka AboutCookies.org. Du kan välja att aktivera dessa alternativ, men detta kan hindra dig från att använda många av de viktigaste funktionerna som finns tillgängliga på en tjänst eller webbplats.


Val relaterade till registrering och kontoinformation


Om du använder våra tjänster kan du i allmänhet granska och redigera personuppgifter genom att logga in och uppdatera informationen direkt eller genom att kontakta oss. Kontakta privacyofficer@hyperwallet.com om du har frågor om din kontoinformation eller andra personuppgifter. En del av personuppgifterna i din profil kan endast uppdateras i din betalares system.


Val relaterade till kommunikation


Vi kan kommunicera med betalare (och relaterade affärskontakter) om våra tjänster. Om du vill avsluta prenumerationen för att ta emot e-postmarknadsföringskommunikation kan du avregistrera dig via länken för att avprenumerera som ingår i sådana e-postmeddelanden, så slutar vi att skicka meddelanden till dig.


Vi kommer att skicka meddelanden till dig som krävs eller är nödvändiga att skicka till användare av våra tjänster, meddelanden som innehåller viktig information och annan kommunikation som du begär från oss. Du kan inte välja att inte ta emot dessa meddelanden. Men du kanske kan justera media och format genom vilket du får dessa meddelanden.


IX. Hur skyddar vi dina personuppgifter?


Vi upprätthåller tekniska, fysiska och administrativa säkerhetsåtgärder för att ge rimligt skydd för dina personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, utlämnande och ändring. Säkerhetsåtgärderna inkluderar brandväggar, datakryptering, fysiska åtkomstkontroller till våra datacenter och behörighetskontroller för informationsåtkomst. Du bör komma ihåg att ingen internetöverföring någonsin är helt säker eller felfri. Framförallt kan e-postmeddelanden som skickas mellan dig och oss vara osäkra.


X. Kan barn använda våra tjänster?


Webbplatserna och tjänsterna riktar sig inte till barn under 16 år. Om vi får faktisk kunskap om att vi har samlat in personuppgifter från ett barn under 16 år kommer vi omedelbart att radera dem, såvida vi inte är lagligt skyldiga att behålla sådana uppgifter. Kontakta oss om du tror att vi felaktigt eller oavsiktligt har samlat in uppgfiter från ett barn under 16 år.


XI. Särskilda bestämmelser som rör personuppgifter i EES, Storbritannien och Brasilien


Vilka är dina rättigheter?


Om du har ett konto hos någon av våra tjänster kan du i allmänhet granska och redigera personuppgifter i kontot genom att logga in och uppdatera informationen direkt.


Med förbehåll för begränsningar som anges i dataskyddslagar har du vissa rättigheter med avseende på dina personuppgifter. I synnerhet har du rätt till åtkomst, korrigering, begränsning, opposition, radering och dataportabilitet. Kontakta oss på privacyofficer@hyperwallet.com om du vill utöva dessa rättigheter.


Meddelande om bankregler för betalare i EES och Storbritannien


Detta avsnitt gäller betalare som har relationer med PayPal Europe. I allmänhet kräver de luxemburgska lagarna att PayPals hantering av användardata är föremål för (dataskydd och banksekretess) en högre grad av transparens än de flesta andra EU-lagar. Därför har PayPal, till skillnad från de allra flesta leverantörer av internetbaserade tjänster eller finansiella tjänster i EU, listat de tredjepartstjänsteleverantörer och affärspartners som vi kan lämna ut dina uppgifter till, tillsammans med ändamålet för utlämnandet och typen av information som lämnas ut. Du hittar en länk till dessa tredje parter här. Du hittar en länk till dessa tredje parter här. Genom att erkänna denna integritetspolicy och ha ett konto hos PayPal samtycker du uttryckligen till överföring av dina uppgifter till dessa tredje parter för de angivna ändamålen.


PayPal kan uppdatera listan över tredje parter som nämns ovan varje kvartal (1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober). PayPal kommer att börja överföra data till någon av de nya enheterna eller för de nya ändamål eller datatyper som anges i varje uppdatering efter 30 dagar från det datum då listan offentliggörs genom denna integritetspolicy. Du bör granska listan varje kvartal på PayPal-webbplatsen på de datum som anges ovan. Om du inte motsätter dig den nya informationen inom 30 dagar efter publiceringen av den uppdaterade listan över tredje parter anses du ha accepterat ändringarna i listan och denna integritetspolicy. Om du inte godkänner ändringarna kan du avsluta ditt konto och sluta använda våra tjänster.


För att tillhandahålla PayPal-tjänsterna kan delar av den information vi samlar in (som anges i denna integritetspolicy) behöva överföras till andra PayPal-relaterade företag eller andra enheter, inklusive de som avses i detta avsnitt i deras egenskap av betalningsleverantörer, betalningsbehandlare eller kontoinnehavare (eller liknande kapacitet). Du erkänner att sådana enheter, enligt deras lokala lagstiftning, kan vara föremål för lagar, förordningar, förfrågningar, utredningar eller ordrar som kan kräva att information lämnas ut till relevanta myndigheter i det aktuella landet. Din användning av PayPal-tjänsterna utgör ditt samtycke till vår överföring av sådan information för att tillhandahålla PayPal-tjänsterna till dig.


I synnerhet samtycker du till och uppmanar PayPal att göra delar av följande, eller allt, med din information:


a) Lämna ut nödvändig information till: Polisen och andra brottsbekämpande myndigheter, säkerhetsstyrkor, behöriga statliga, mellanstatliga eller överstatliga organ, behöriga myndigheter, avdelningar, tillsynsmyndigheter, självreglerande myndigheter eller organisationer (inklusive, utan begränsning, byråerna som det hänvisas till i avsnittet ”Byråer” i tredjepartsleverantörslistan här) och andra tredje parter, inklusive PayPal-koncernföretag, där (i) vi är lagligt tvingade och tillåtna att följa, inklusive men utan begränsning, de luxemburgska lagarna av den 24 juli 2015 om den amerikanska Foreign Account Tax Compliance (”FATCA-lagen”) och den 18 december 2015 om OECD: s gemensamma rapporteringsstandard (”CRS-lagen”); (ii) vi har anledning att tro att det är lämpligt för oss att samarbeta i utredningar av bedrägerier eller annan olaglig verksamhet eller potentiell olaglig aktivitet, eller (iii) att utföra utredningar om brott mot vårt användaravtal (inklusive utan begränsning, din finansieringskälla eller kredit- eller betalkortsleverantör).


Om du omfattas av FATCA- eller CRS-lagen är vi skyldiga att meddela dig om den information om dig som vi kan överföra till olika myndigheter. Läs mer om PayPals skyldigheter enligt FATCA- och CRS-lagen och hur de kan påverka dig samt notera den information vi kan lämna ut som resultat.


Vi och andra organisationer, inklusive parter som godkänner PayPal, kan också dela, komma åt och använda (inklusive från andra länder) nödvändig information (inklusive, utan begränsning, den information som registrerats av bedrägeribekämpande byråer) för att hjälpa oss och dem att bedöma och hantera risker (inklusive, utan begränsning, för att förhindra bedrägerier, penningtvätt och finansiering av terrorism). Kontakta oss om du vill få mer information om berörda bedrägeribekämpande byråer. För mer information om dessa byråer, bedrägeribekämpande byråer och andra tredje parter kan du klicka här.


Lämna ut kontoinformation till ägare av immateriella rättigheter om de enligt tillämplig nationell lagstiftning i ett EU-land kräver att PayPal lämnar ut information utanför domstol på grund av ett intrång i deras immateriella rättigheter där PayPal-tjänster har använts (till exempel, men utan begränsning, avsnitt 19, paragraf 2, avsnitt 3 i den tyska varumärkeslagen eller avsnitt 101, paragraf 2, avsnitt 3 i den tyska upphovsrättslagen).


c) Lämna ut nödvändig information som svar på krav från kreditkortsbolag eller en civil eller straffrättslig process.


d) Om du som säljare använder en tredje part för att komma åt eller integrera PayPal kan vi lämna ut nödvändig information till sådan partner för att underlätta och upprätthålla ett sådant arrangemang (inklusive, utan begränsning, status för din PayPal-integration, oavsett om du har ett aktivt PayPal-konto eller om du kanske redan arbetar med en annan PayPal-integrationspartner).


e) Lämna ut nödvändig information till betalningsbehandlare, revisorer, kundtjänstleverantörer, kreditupplysningsbyråer och bedrägeribekämpande byråer, leverantörer av finansiella produkter, kommersiella partners, marknadsförings- och PR-företag, operativa tjänsteleverantörer, koncernföretag, byråer, marknadsplatser och andra tredje parter som anges här. Syftet med denna information är att tillåta oss att tillhandahålla PayPal-tjänster till dig. I listan över tredje parter, under varje ”Kategori”, listar vi även icke-exklusiva exempel på faktiska tredje parter (som kan inkludera deras uppdrag och efterträdare) som vi för närvarande lämnar ut din kontoinformation till eller som vi kan överväga att lämna ut din kontoinformation till, tillsammans med ändamålet för detta, och den faktiska informationen vi lämnar ut (men, enligt som uttryckligen anges, dessa tredje parter är begränsade av lag eller genom avtal att använda informationen för sekundära ändamål utöver de ändamål för vilka informationen delades).


f) Lämna ut nödvändig information till din representant eller ditt juridiska ombud (till exempel innehavaren av en fullmakt som du beviljar, eller en förmyndare som utsetts åt dig).


g) Lämna ut aggregerad statistisk information till våra affärspartners eller för PR-ändamål. Vi kan till exempel lämna ut information om att en viss andel av våra användare bor i Manchester. Denna aggregerade information är dock inte knuten till personuppgifter.


h) Dela nödvändig kontoinformation med icke-anslutna tredje parter (listad här) för deras användning för följande ändamål:


 1. Bedrägeribekämpning och riskhantering: För att förhindra bedrägerier eller för att bedöma och hantera risker. Om du till exempel använder PayPal-tjänsterna för att köpa eller sälja varor med eBay Inc eller dess dotterbolag (”eBay”) kan vi dela kontoinformation med eBay för att skydda dina konton från bedräglig aktivitet, varna dig om vi upptäcker sådan bedräglig aktivitet på dina konton eller utvärdera kreditrisk.
 2. Som en del av vårt bedrägeriförebyggande och riskhanteringsarbete kan vi även dela nödvändig kontoinformation med eBay i fall där PayPal har placerat en spärr eller annan begränsning på ditt konto på grund av tvister, fordringar, återbetalningar eller andra scenarier angående försäljning eller köp av varor. Som en del av vårt bedrägeriförebyggande och riskhanteringsarbete kan vi dela kontoinformation med eBay så att de kan använda sina program för att utvärdera köpare eller säljare.
 3. Kundtjänst: För kundtjänständamål, inklusive för att hjälpa till med dina konton eller lösa tvister (t.ex. fakturering eller transaktion).
 4. Frakt: I samband med frakt och relaterade tjänster för köp som görs med PayPal.
 5. Regelefterlevnad: För att hjälpa dem att uppfylla kraven för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.
 6. Tjänsteleverantörer: För att göra det möjligt för tjänsteleverantörer som vi har avtal med att stödja vår affärsverksamhet, såsom förebyggande av bedrägerier, fakturering, marknadsföring, kundtjänst och tekniska tjänster. Våra avtal dikterar att dessa tjänsteleverantörer endast använder din information i samband med de tjänster de utför för oss och inte för deras egen fördel.

XII. Vad mer bör du känna till?


Länkar till tredjepartswebbplatser


Vi ansvarar inte för tredjepartswebbplatser till vilka vi tillhandahåller länkar för din bekvämlighet. Vi kan inte godkänna dessa webbplatser eller deras integritetspraxis och denna integritetspolicy gäller inte för dem. Du bör bekanta dig med integritetspolicyn som tillhandahålls av ägarna till dessa tredjepartswebbplatser innan du skickar personuppgifter till dem.


Ändringar i denna integritetspolicy


Vi kan tidvis revidera denna integritetspolicy för att återspegla förändringar i vår verksamhet, webbplatserna eller tjänsterna eller tillämpliga lagar. Den reviderade integritetspolicyn träder i kraft från och med det publicerade ikraftträdandedatumet.


Om den reviderade versionen innehåller en väsentlig ändring kommer vi att meddela dig i förväg genom att lägga upp ett meddelande om ändringen på vår webbplats.


XIII. Kontaktinformation


I överensstämmelse med gällande sekretesslagar förbinder sig Hyperwallet att svara på oro angående vår insamling eller användning av dina personuppgifter. För frågor eller klagomål angående denna integritetspolicy bör du först kontakta Hyperwallet och dataskyddsombudet på privacyofficer@hyperwallet.com eller på PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.


XIV. Tillsynsmyndighet


Om du inte är nöjd med sättet vi hanterar din oro på har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten för dataskydd i ditt land.


Definitioner


Personuppgifter avser all information som kan associeras med en identifierad eller identifierbar person. ”Personuppgifter” kan inkludera namn, hemadress, telefonnummer, personlig e-postadress, vidarebefordringsadress (t.ex. under semester), tidigare adress(er), fakturering och kontoinformation (såsom kredit- eller bankkortsnummer eller bankkontonummer), postpreferenser, leveransinstruktioner, transaktionshistorik, IP-adress och tjänstepreferenser, samt annan information som definierats som icke-offentlig eller privat information enligt tillämplig lag. Personuppgifter inkluderar inte information som inte identifierar en specifik användare.


Processen beskriver alla metoder eller sätt som vi hanterar personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oavsett om det sker automatiskt, såsom insamling, inspelning, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning och konsultation, utlämnande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillhandahålla, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstörelse av personuppgifter


Tjänste avser onlinebetalningsplattform (”betalningsportal”), betaltjänster och relaterad funktionalitet och teknik.


Webbplatser avser Hyperwallets webbplatser, mobilappar, officiella sociala medieplattformar eller andra online-egenskaper genom vilka Hyperwallet erbjuder tjänsterna.


Användare avser dig eller någon annan som har etablerat en relation med Hyperwallet eller på annat sätt använder tjänsterna eller går in på webbplatserna.


Meddelande om California Consumer Privacy Act (”CCPA”)


I detta meddelande behandlar vi specifika upplysningskrav enligt California Consumer Privacy Act 2018 för invånare i Kalifornien. Detta meddelande bör läsas tillsammans med Hyperwallets integritetspolicy och gäller alla invånare i Kalifornien som besöker våra webbplatser eller använder tjänsterna.


Insamling av personuppgifter och användningsändamål


Vi samlar in, använder och delar personuppgifter om invånare i Kalifornien enligt beskrivningen i detta meddelande.


Vi har inte sålt några konsumenters personuppgifter under de senaste 12 månaderna.


Integritetsrättigheter för invånare i Kalifornien


Invånare i Kalifornien har rätt att begära åtkomst till vissa personuppgifter som samlats in om dem under de senaste 12 månaderna, eller radering av sina personuppgifter, med förbehåll för vissa undantag, och får inte diskrimineras eftersom de utövar sina rättigheter enligt California Consumer Privacy Act. Vi kan kräva att du tillhandahåller ytterligare personuppgifter för att verifiera din identitet innan vi behandlar din begäran – vi kanske inte behandlar din begäran om vi inte kan verifiera din identitet.


Du kan kontakta oss genom att klicka här, ringa 1-877-546-8220 eller skicka e-post till privacyofficer@hyperwallet.com. Av säkerhetsskäl är det bästa sättet att göra en begäran när du är inloggad på betalningsportalen.


Under de senaste 12 månaderna har vi samlat in följande kategorier av personuppgifter från invånare i Kalifornien: Vi har samlat in sådana personuppgifter från följande kategorier av källor: Vi samlade in sådana personuppgifter för att använda dem för följande ändamål: Under de senaste 12 månaderna delade vi personuppgifter med följande kategorier av tredje parter:
a. Identifierare som ett riktigt namn, alias, postadress, unik personlig identifierare, online-identifierare, internetprotokolladress, e-postadress, kontonamn, personnummer, körkortsnummer, passnummer eller andra liknande identifierare.
 • från dig (betalare eller betalningsmottagare) när du använder vår webbplats och våra tjänster
 • tjänsteleverantörer
 • driva webbplatserna och tillhandahålla tjänster
 • för att hantera våra affärsbehov som att övervaka, analysera och förbättra tjänsterna och webbplatsernas prestanda och funktionalitet
 • hantera risk
 • marknadsföra till betalare
 • ge dig platsspecifika alternativ, funktioner eller erbjudanden
 • följa våra skyldigheter och genomdriva villkoren för vår webbplats och våra tjänster
 • fullgörande av ett avtal
 • svara på dina förfrågningar
 • medlemmar i PayPal-koncernen
 • tjänsteleverantörer
 • kreditinstitut
 • parter till transaktioner när du använder tjänsterna, såsom andra användare, säljare och deras tjänsteleverantörer
 • tredje parter för våra affärsändamål eller som tillåts eller krävs enligt lag
b. Personuppgifter som listas i Kaliforniens kundregister, som kan innehålla: namn, underskrift, personnummer, adress, telefonnummer, passnummer, körkortsnummer eller statligt ID-kortnummer, försäkringsnummer, utbildning, anställning, anställningshistoria, bankkontonummer, kreditkortsnummer, bankkortsnummer eller annan finansiell information, medicinsk information eller sjukförsäkringsinformation.
 • från dig (betalare eller betalningsmottagare) när du använder vår webbplats och våra tjänster
 • tjänsteleverantörer
 • driva webbplatserna och tillhandahålla tjänster
 • för att hantera våra affärsbehov som att övervaka, analysera och förbättra tjänsterna och webbplatsernas prestanda och funktionalitet
 • hantera risk
 • marknadsföra till betalare
 • ge dig platsspecifika alternativ, funktioner eller erbjudanden
 • följa våra skyldigheter och genomdriva villkoren för vår webbplats och våra tjänster
 • fullgörande av ett avtal
 • svara på dina förfrågningar
 • medlemmar i PayPal-koncernen
 • tjänsteleverantörer
 • kreditinstitut
 • parter till transaktioner när du använder tjänsterna, såsom andra användare, säljare och deras tjänsteleverantörer
 • tredje parter för våra affärsändamål eller som tillåts eller krävs enligt lag
c. Personuppgifter som är skyddade enligt kalifornisk eller federal lag.
 • från dig (betalare eller betalningsmottagare) när du använder vår webbplats och våra tjänster
 • hantera risk
 • följa våra skyldigheter och genomdriva villkoren för vår webbplats och våra tjänster
 • medlemmar i PayPal-koncernen
 • tjänsteleverantörer
 • tredje parter för våra affärsändamål eller som tillåts eller krävs enligt lag
d. Kommersiell information, inklusive register över personlig egendom, produkter eller tjänster som köpts, erhållits eller beaktats, eller andra inköps- eller konsumtionshistorier eller tendenser.
 • från dig (betalare eller betalningsmottagare) när du använder vår webbplats och våra tjänster
 • driva webbplatserna och tillhandahålla tjänster
 • för att hantera våra affärsbehov som att övervaka, analysera och förbättra tjänsterna och webbplatsernas prestanda och funktionalitet
 • hantera risk
 • marknadsföra till betalare
 • ge dig platsspecifika alternativ, funktioner eller erbjudanden
 • följa våra skyldigheter och genomdriva villkoren för vår webbplats och våra tjänster
 • fullgörande av ett avtal
 • svara på dina förfrågningar
 • medlemmar i PayPal-koncernen
 • tjänsteleverantörer
 • kreditinstitut
 • parter till transaktioner när du använder tjänsterna, såsom andra användare, säljare och deras tjänsteleverantörer
 • tredje parter för våra affärsändamål eller som tillåts eller krävs enligt lag
e. Internetinformation eller annan elektronisk nätverksaktivitetsinformation, inklusive, men inte begränsat till, webbhistorik, sökhistorik och information om en konsuments interaktion med en webbplats, applikation eller reklam.
 • från dig (betalare eller betalningsmottagare) när du använder vår webbplats och våra tjänster
 • driva webbplatserna och tillhandahålla tjänster
 • för att hantera våra affärsbehov som att övervaka, analysera och förbättra tjänsterna och webbplatsernas prestanda och funktionalitet
 • hantera risk
 • marknadsföra till betalare
 • ge dig platsspecifika alternativ, funktioner eller erbjudanden
 • följa våra skyldigheter och genomdriva villkoren för vår webbplats och våra tjänster
 • fullgörande av ett avtal
 • svara på dina förfrågningar
 • medlemmar i PayPal-koncernen
 • tjänsteleverantörer
 • kreditinstitut
 • parter till transaktioner när du använder tjänsterna, såsom andra användare, säljare och deras tjänsteleverantörer
 • tredje parter för våra affärsändamål eller som tillåts eller krävs enligt lag
f. Geolokaliseringsdata.
 • från dig (betalare eller betalningsmottagare) när du använder vår webbplats och våra tjänster
 • tjänsteleverantörer
 • driva webbplatserna och tillhandahålla tjänster
 • för att hantera våra affärsbehov som att övervaka, analysera och förbättra tjänsterna och webbplatsernas prestanda och funktionalitet
 • hantera risk
 • ge dig platsspecifika alternativ, funktioner eller erbjudanden
 • följa våra skyldigheter och genomdriva villkoren för vår webbplats och våra tjänster
 • svara på dina förfrågningar
 • medlemmar i PayPal-koncernen
 • tredje parter för våra affärsändamål eller som tillåts eller krävs enligt lag
g. Audiell, elektronisk, visuell, termisk, olfaktorisk eller liknande information.
 • från dig (betalare eller betalningsmottagare) när du använder vår webbplats och våra tjänster
 • driva webbplatserna och tillhandahålla tjänster
 • för att hantera våra affärsbehov som att övervaka, analysera och förbättra tjänsterna och webbplatsernas prestanda och funktionalitet
 • hantera risk
 • följa våra skyldigheter och genomdriva villkoren för vår webbplats och våra tjänster
 • svara på dina förfrågningar
 • medlemmar i PayPal-koncernen
 • tjänsteleverantörer
 • tredje parter för våra affärsändamål eller som tillåts eller krävs enligt lag
j. Slutsatser från någon av informationen som identifieras i denna underavdelning för att skapa en profil om en konsument som återspeglar konsumentens preferenser, egenskaper, psykologiska trender, predispositioner, beteenden, attityder, intelligens, förmågor och skickligheter.
 • från dig (betalare eller betalningsmottagare) när du använder vår webbplats och våra tjänster
 • driva webbplatserna och tillhandahålla tjänster
 • för att hantera våra affärsbehov som att övervaka, analysera och förbättra tjänsterna och webbplatsernas prestanda och funktionalitet
 • hantera risk
 • marknadsföra till betalare
 • svara på dina förfrågningar
 • medlemmar i PayPal-koncernen
 • tjänsteleverantörer